เปิดตัวโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม เกษตร และธุรกิจบริการ กิจกรรมสร้างสินค้าต้นแบบ ด้วยนวัตกรรม พลิกสู่สร้างรายได้พร้อมตั้งเป้าให้จังหวัดปทุมธานี เป็นศูนย์ผลิตสินค้าเชิงพาณิชย์ของอาเซียน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

3 กันยายน 2564 พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี จัดงานแถลงข่าวและเสวนาเปิดตัว “Pathum Creator ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบเชิงพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี” ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้โครงการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและธุรกิจบริการ กิจกรรมสร้างสินค้าต้นแบบด้วยนวัตกรรม พร้อมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook page: Pathum Creator: ปทุม ครีเอเตอร์ และแอพลิเคชั่น Zoom โดยมี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี นางพรอัปสร นิลจินดา ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี นายชวลิต ครองสิน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ร่วมกิจกรรม

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า สินค้าของใช้ของตกแต่งเทรนด์ที่จะมาแรง ในยุคหลังโควิด จากสถิติเว็บไซต์ขายสินค้าตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์รายสำคัญ มีคนเข้าเยี่ยมชมกว่า 2,000 ล้านครั้ง ทำให้คาดว่าหลังสถานการณ์โควิด สินค้าของใช้ของตกแต่งจะได้รับอานิสงค์อย่างมาก โดยมีแนวโน้มเติบโตที่สูงเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา การกักตัวการทำงานที่บ้านทำให้ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไป มีเวลาคิดที่จะตกแต่งบ้านพักอาศัย ปรับปรุงภูมิทัศน์จัดมุมทำงาน ตอบเทรนด์วิถีใหม่

ดึง 6 นักออกแบบชื่อดังระดับประเทศ พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ดึง 6 นักออกแบบชื่อดังระดับประเทศ พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ดึง 6 นักออกแบบชื่อดังระดับประเทศ พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์

โดยหนึ่งในสินค้าที่เป็นที่นิยมในต่างประเทศ ได้แก่ กลุ่มสินค้าของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึก กลุ่มเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน โดยกลุ่มลูกค้าที่นำเข้าและเป็นคู่ค้า ได้แก่สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี อิตาลี จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย อินเดีย ซึ่งประเทศไทยมีจุดแข็งในด้านงานฝีมือ สตอรี่ของสินค้าคุณภาพสินค้าที่ดีกว่าคู่แข่งขัน ดีไซน์ และการสร้างสรรค์ ซึ่งประเทศไทย มีจุดแข็งในด้านฝีมือ คุณภาพสินค้าที่ดีกว่าคู่แข่งขัน ดีไซน์และการสร้างสรรค์ แต่จากการสำรวจผู้ประกอบการจังหวัดปทุมธานี มีจุดอ่อนที่กลุ่มผู้ผลิตขาดความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและทันสมัย ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดยุคดิจิทัลที่มีความสำคัญอย่างมาก

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี จึงจัดโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม เกษตร และธุรกิจบริการ กิจกรรมสร้างสินค้าต้นแบบด้วยนวัตกรรม โดยดึงนักออกแบบชื่อดังระดับประเทศ อาทิ ดร.กรกต อารมย์ดี คุณรัฐ เปลี่ยนสุข ดร.สุภาวินี จรุงเกียรติกุล ดร.ศุภพงศ์ สอนสังข์ คุณธีรพจน์ ธีโรภาส และ อ.ชัยนรินทร์ ชลธนานารถ ร่วมพัฒนาสินค้านวัตกรรมต้นแบบ 12 ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดปทุมธานี เพื่อออกแบบงานสุดล้ำ ต่อยอดจากภูมิปัญญาวัสดุพื้นถิ่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ งานหัตถกรรมไม้ไผ่ โคมไฟไม้ไผ่รูปทรงอิสระและรูปทรงเลขาคณิต เก้าอี้จากผ้าใยบัวประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ชุดแฟชั่นผู้หญิงจากเส้นใยกล้วยบัวหลวง เป็นต้น

ดึง 6 นักออกแบบชื่อดังระดับประเทศ พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ดึง 6 นักออกแบบชื่อดังระดับประเทศ พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ดึง 6 นักออกแบบชื่อดังระดับประเทศ พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์

พร้อมขับเคลื่อนสินค้าพาณิชย์ของจังหวัดปทุมธานีให้ก้าวไกลสู่ตลาดสากล พร้อมทั้งจัดทำแผนการเชื่อมโยงตลาดที่ประสบความสำเร็จและจำหน่ายได้จริง โดยแยกเป็นแผนการตลาดในประเทศ และต่างประเทศในรูปแบบ Online และ Offline อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงสินค้าสู่แพลตฟอร์มที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นคู่ค้าสำคัญหลากหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อิตาลี จีน เป็นต้น สามารถสร้างรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดโดยรวม

นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบเชิงพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีทั้ง 12 ต้นแบบ จะนำไปจัดแสดงนิทรรศการ “Pathum Creator Roadshow” ระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน 2564 ณ ลานกิจกรรม NineSquare (Center Zone) ศูนย์การค้า เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ เปิดให้เข้าชมนิทรรศการได้ ตั้งแต่เวลา10.30 – 19.00 น. ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมนิทรรศการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้มีขั้นตอนการตรวจคัดกรองและการจำกัดจำนวนเข้าชมในแต่ละรอบ เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19

ดึง 6 นักออกแบบชื่อดังระดับประเทศ พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ดึง 6 นักออกแบบชื่อดังระดับประเทศ พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ดึง 6 นักออกแบบชื่อดังระดับประเทศ พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด