แบงก์ออมสินงัดมาตรการช่วยลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ปีะกาศชะลอฟ้องดำเนินคดี-ยึดทรัพย์ 4 กลุ่มที่ประวัติดีจนถึงสิ้นปีนี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน วิทัย รัตนากร ระบุ การแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อการชำระหนี้ของลูกหนี้ธนาคารออมสิน แม้ที่ผ่านมาธนาคารได้ออกมาตรการช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แต่ยังมีลูกหนี้บางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 จึงขาดรายได้ต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน จากการปิดกิจการ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลง จึงไม่สามารถชำระหนี้ได้

 

ธนาคารออมสินตระหนักถึงสภาพปัญหาของลูกหนี้ในภาวะปัจจุบัน จึงมีมาตรการช่วยเหลือเพื่อไม่ให้ลูกหนี้ต้องกังวลเรื่องคดีความ โดยจะชะลอการดำเนินการทางกฎหมายต่อลูกหนี้ NPLs ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

มาตรการชะลอและผ่อนปรนการดำเนินการทางกฎหมายต่อลูกหนี้ NPLs ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 จัดทำขึ้นเพื่อช่วยลดภาระลูกหนี้ที่กลายเป็น NPLs ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ประกอบด้วยสินเชื่อ 4 ประเภท คือ 1.สินเชื่อบุคคล-รายย่อย 2.สินเชื่อประชาชนผู้มีรายได้น้อย 3.สินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 4. สินเชื่อธุรกิจ SMEs ที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยธนาคารจะชะลอการฟ้องคดีต่อศาลไว้จนถึงสิ้นปี 2564

 

ลูกหนี้เฮ! ออมสินชะลอฟ้อง-ยึดทรัพย์ 4 กลุ่ม NPL

มาตรการดังกล่าวยังครอบคลุมถึงลูกหนี้ที่ทำสัญญาประนีประนอมยอมความในชั้นศาล และมีการผ่อนชำระดีมาอย่างต่อเนื่อง แต่มาเริ่มค้างชำระตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 31 กรกฎาคม 2564 โดยธนาคารจะชะลอการดำเนินการทางกฎหมาย คือ ไม่ฟ้อง ไม่ยึดทรัพย์ ไม่ขายทอดตลาด และไม่ฟ้องล้มละลาย แล้วแต่กรณีตามสถานะของลูกหนี้แต่ละราย

 

สำหรับลูกหนี้ที่จะได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการดังกล่าว ต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข และกลายเป็น NPLs ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เท่านั้น และจะเป็นมาตรการที่ดำเนินการเพียงครั้งเดียว ไม่มีการขยายระยะเวลาดำเนินการอีกในอนาคต ขอให้ลูกหนี้ที่ประสบปัญหาติดต่อธนาคารออมสินสาขาเจ้าของบัญชีเงินกู้ ภายในวันที่ 31 ธันวาคมนี้