นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สบโอกาส ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ยุบพรรคเพื่อไทย หลังออกหนังสือให้ ส.ส. ลงมติไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรีและ 5 รัฐมนตรี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

31 สิงหาคม 2564 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กล่าวว่า ตามที่พรรคเพื่อไทยออกหนังสือที่ พท 0762/2564 ขอให้ ส.ส. พรรคทุกคนลงมติไม่ไว้วางใจ รมต. ทั้ง 6 คน นั้น นายเรืองไกร กล่าวว่า ข้อความในหนังสือน่าจะขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา  124 วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ตามแนวคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 1/2542

นายเรืองไกร กล่าวอีกว่า การออกหนังสือดังกล่าวในเชิงบังคับล่วงหน้าว่า ส.ส. จะต้องลงมติตามความในหนังสือ นั้น ส่อเข้าข่าย "อาจเป็นปฏิปักษ์" ตามแนวที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยที่ 3/2562 ด้วย

หนังสือเป็นเหตุ "เรืองไกร" สบช่องร้อง กกต. "ยุบเพื่อไทย"

นายเรืองไกร กล่าวว่า การกระทำตามหนังสือของพรรคเพื่อไทยดังกล่าว อันอาจเป็นปฏิปักษ์นั้น จึงเป็นหลักฐานอันควรเชื่อตามความใน พรป.พรรคการเมือง มาตรา 92 และอาจเป็นการกระทำอันอาจเป็นปฏิปักษ์ตาม ม. 92 วรรคหนึ่ง (2) ตามมาได้

โดยนายเรืองไกรสรุปว่า กรณี ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (2) เป็นหน้าที่และอำนาจของ กกต.  ดังนั้น ในเช้าวันนี้ ตนจึงส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS เพื่อให้ กกต. พิจารณาส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า จะมีคำสั่งยุบพรรคเพื่อไทยหรือไม่ และจะเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยหรือไม่

หนังสือเป็นเหตุ "เรืองไกร" สบช่องร้อง กกต. "ยุบเพื่อไทย"