กิจกรรม BKK Big Cleaning Day กทม.ร่วมใจ ต้านภัยโควิด ณ ตลาดเสนีย์ และตลาดต้นไม้ชายคา โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ 100 คน พร้อมรถฉีดน้ำพร้อมอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ ระดมฉีดล้างทำความสะอาด และฆ่าเชื้อ เพื่อให้กิจการต่าง ๆ สามารถเปิดดำเนินการได้ในวันที่ 1 ก.ย.นี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

31 สิงหาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและพี่น้องคนไทย มีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง และรู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ

 

BKK Big Cleaning Day ทำความสะอาดทั่วกรุงเทพฯ พร้อมรับการปรับมาตรการ 1 ก.ย. นี้

 

กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่

 

BKK Big Cleaning Day ทำความสะอาดทั่วกรุงเทพฯ พร้อมรับการปรับมาตรการ 1 ก.ย. นี้

โดยวันนี้ เวลา 04.30 น.  พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม BKK Big Cleaning Day กทม.ร่วมใจ ต้านภัยโควิด และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ตลาดเสนีย์ ตรงข้ามห้างซีคอนบางแค และ ตลาดต้นไม้ชายคา เพชรเกษม 28 เขตภาษีเจริญ โดยมีผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จิตอาสาพระราชทาน ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตภาษีเจริญ ร่วมกิจกรรม โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ 100 คน พร้อมรถฉีดน้ำพร้อมอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ ระดมฉีดล้างทำความสะอาด และฆ่าเชื้อ บริเวณตลาดเสนีย์ ตรงข้ามห้างซีคอนบางแค

 

BKK Big Cleaning Day ทำความสะอาดทั่วกรุงเทพฯ พร้อมรับการปรับมาตรการ 1 ก.ย. นี้

 

มีร้านค้า 120 ร้านค้า และ ตลาดต้นไม้ชายคา เพชรเกษม 28 มีร้านค้า 147 ร้านค้า ซึ่งเป็นตลาดประเภทที่ 1 (ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร) นอกจากนี้จะฉีดล้างทำความสะอาด และฆ่าเชื้อ สถานที่สาธารณะ อาทิ ถนน ทางเท้า ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง สะพานลอย บริเวณถนนเพชรเกษม จากแยกสาย 1 ถึงสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ ระยะทาง 5 กม. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ทั้งในสถานประกอบการ ห้างร้าน ตลาด และสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบปรับมาตรการตามข้อกำหนด เพื่อให้กิจการต่าง ๆ สามารถเปิดดำเนินการได้ในวันที่ 1 ก.ย.นี้

 

BKK Big Cleaning Day ทำความสะอาดทั่วกรุงเทพฯ พร้อมรับการปรับมาตรการ 1 ก.ย. นี้

ปลัดฯ กทม. ร่วมกิจกรรม BKK Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาดตลาดราชวัตร เขตดุสิต ในขณะเดียวกัน นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม BKK Big Cleaning Day กทม.ร่วมใจ ต้านภัยโควิด ณ ตลาดราชวัตร เขตดุสิต โดยมี นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตดุสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตดุสิต จิตอาสาพระราชทาน และผู้ประกอบการค้าในตลาด ร่วมกิจกรรม

BKK Big Cleaning Day ทำความสะอาดทั่วกรุงเทพฯ พร้อมรับการปรับมาตรการ 1 ก.ย. นี้

 

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดกิจกรรม BKK Big Cleaning Day กทม.ร่วมใจ ต้านภัยโควิด ในพื้นที่สาธารณะทั้ง 50 สำนักงานเขต โดยดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดและสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ซึ่งสถานที่บางแห่งได้ปิดกิจการเป็นระยะเวลาหลายวัน จึงจำเป็นต้องทำความสะอาดก่อนเปิดกิจการ รวมถึงขอความร่วมมือประชาชนทำความสะอาดสถานที่ของตนเอง โดยวันนี้สำนักงานเขตดุสิตได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดราชวัตร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ทั้งในสถานประกอบการ ห้างร้าน ตลาด และสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบปรับมาตรการตามข้อกำหนด เพื่อให้กิจการต่าง ๆ สามารถเปิดดำเนินการได้ในวันที่ 1 ก.ย.นี้

BKK Big Cleaning Day ทำความสะอาดทั่วกรุงเทพฯ พร้อมรับการปรับมาตรการ 1 ก.ย. นี้

 

BKK Big Cleaning Day ทำความสะอาดทั่วกรุงเทพฯ พร้อมรับการปรับมาตรการ 1 ก.ย. นี้

 

โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข การจัดระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ได้เน้นย้ำประชาชนให้ระมัดระวังป้องกันตนเอง ไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อหรือเกิดการติดเชื้อเพิ่มขึ้น

 

ที่มา : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์