ครม.ไฟเขียวอนุมัติงบกลาง 105  ล้านบาท ให้กรมประชาสัมพันธ์ใช้จ่ายในโครงการรณรงค์เอาชนะโควิดตามมาตรการเร่งด่วน เป็นการปรับลดจากที่เสนอ 569 ล้าน จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม. ได้อนุมัติงบประมาณจากงบกลาง ประจำปี 64 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 105.59  ล้านบาท ให้กรมประชาสัมพันธ์ ใช้เป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เอาชนะโควิดตามมาตรการเร่งด่วน (Thailand Prevention) สำหรับผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์อันมีผลกระทบอันเนื่องมาจากโควิด-19 เฉพาะกิจกรรมที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการในระยะเร่งด่วน หรือภายในเดือน ธ.ค.64 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ครม.ไฟเขียวเทงบ 105 ล้านบาท ทำสื่อรณรงค์เอาชนะโควิด

 

โดยกรมประชาสัมพันธ์ระบุว่า มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้า ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งเกิดการเผยแพร่ข่าวปลอม (Fake News) เป็นจำนวนมาก ทำให้ประชาชนเกิดความสับสน เข้าใจผิด และอาจเกิดปัญหาความขัดแย้งบานปลายได้

ครม.ไฟเขียวเทงบ 105 ล้านบาท ทำสื่อรณรงค์เอาชนะโควิด

สำหรับโครงการรณรงค์เอาชนะโควิด-19 ตามมาตรการเร่งด่วน (Thailand Prevention)’ นั้น กรมประชาสัมพันธ์เตรียมของบกลาง 569 ล้านบาท มาจ้าง influencer, ทำ MV, ทำสปอตทีวี-วิทยุ, ทำคลิป vdo และซื้อพื้นที่สื่อ สำหรับประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาโควิด-19 ระหว่างเดือน ก.ย.2564 – เดือน มี.ค.2565 (คร่อมปีงบประมาณ 2564 และ 2565) เน้นเนื้อหา 3 ด้าน คือ สร้างความรู้และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19, มาตรการและการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ และวิธีปฏิบัติตัวที่จะไม่ไปรับเชื้อหรือแพร่เชื้อต่อ 12 ข้อ มีเป้าหมายเพื่อสร้าง ‘วิธีประชา’ คือให้คนมีชื่อเสียงและสื่อมวลชนมาช่วยกันชักชวนประชาชนให้ความร่วมมือในการป้องกันโควิด-19 ซึ่งแต่เดิมโครงการนี้มีการเสนอของบ 569 ล้านบาท แต่สุดท้ายถูก ครม.ปรับลดงบลง เหลือ 105 ล้านบาท โดยหลังจากนี้กรมประชาฯ จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายต่อไป