ที่ประชุม ครม. อนุมัติงบ 4,745 ล้านบาท จัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 9.9 ล้านโดส มั่นใจประเทศไทย จะบรรลุเป้าหมายการจัดหาวัคซีน จำนวน 100 ล้านโดสในปี64 นี้

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณ 4,745 ล้านบาท จัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 9,998,820 โดส โดยมั่นใจว่าประเทศไทย จะบรรลุเป้าหมายการจัดหาวัคซีนจำนวน 100 ล้านโดสในปีนี้

 


ข่าวดี! ครม.อนุมัติงบประมาณ 4,745 ล้าน

ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มเป้าหมายมีจำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ เด็กอายุ 12-17 ปี หญิงมีครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขด่านหน้า กลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 โรคเสี่ยง ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ผู้ที่มีความจำเป็นจะต้องฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ก่อนที่เดินทางไปต่างประเทศทั้งนักเรียนนักศึกษาหรือนักการทูต

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้ขออนุมัติจัดซื้อวัคซีนไปแล้วจำนวน 80 ล้านโดส วงเงิน 22,990 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น การจัดซื้อวัคซีนจาก แอสตร้าเซนเนก้า จำนวน 61 ร้านโดส ซิโนแวค จำนวน 19 ล้านโดส ไฟเซอร์ 20 ล้านโดส