ขยายเวลาปิดจังหวัดยะลา งดเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-30 ก.ย นี้ เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น พบตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ 190 ราย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

30 สิงหาคม 2564 นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ออกคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลาเลขที่ 233/2564 เรื่อง การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตราแห่งพระราชกำหนดการบริหารรายการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32)

 

ว่าด้วย มาตรการสำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดยะลา โดยงดการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดยะลา เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่ง ให้แจ้งต่อหัวหน้าด่านตรวจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อประจำด่านตรวจ


เพื่อใช้ดุลพินิจในการตรวจตราความเรียบร้อยและการตรวจคัดกรองเพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โดยเป็นไปตามแนวทางที่ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (คปก.ศบค.) กำหนด และให้ผู้ที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดยะลาทุกคนสแกน CR Code (YALA SAFE ALERT) ด่านตรวจรอยต่อพื้นที่จังหวัดยะลา

 

ล็อกดาวน์ "ยะลา" งดเดินทางเข้าออก อีก 1 เดือน

 

ส่วนกรณีผู้เดินทางเป็นผู้ติดเชื้อ หรือเป็นผู้มีประวัติเสี่ยงติดเชื้อ ให้เดินทางผ่านมาตรการหรือรูปแบบการเดินทางที่กำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะเท่านั้น โดยให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อระหว่างการเดินทาง รวมถึงกรณีมีผู้เดินทางมาจากจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดเข้าพื้นที่ จ.ยะลา ให้หัวหน้าด่านแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ดำเนินการ ตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรค ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

 

ล็อกดาวน์ "ยะลา" งดเดินทางเข้าออก อีก 1 เดือน

สถานการณ์จังหวัดยะลาวันนี้

- พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 190 ราย  

- รักษาหายเพิ่ม 104 ราย เสียชีวิต 1 ราย

 

คำสั่งจังหวัดยะลาทั้งหมด 
สถานที่รับ swab ใน อ.เมืองยะลา 
สายด่วนโควิด-19และคนยะลาไม่ทิ้งกัน 

 

ล็อกดาวน์ "ยะลา" งดเดินทางเข้าออก อีก 1 เดือน
.