สภากาชาดจีน จัดส่งวัคซีนซิโนฟาร์ม น้อมถวายฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ มอบให้กาชาดไทยนำฉีด หวังให้พี่น้องประชาชนชาวไทย ปลอดภัยห่างไกลจากโควิด-19

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย นำนายหยาง ซิน อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนสภากาชาดจีน เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม จำนวน 100,000 โดส ณ วังสระปทุม เพื่อให้สภากาชาดไทยนำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ต่อไป

สภากาชาดจีน ถวายซิโนฟาร์มแสนโดส กรมสมเด็จพระเทพฯ

สภากาชาดจีน ถวายซิโนฟาร์มแสนโดส กรมสมเด็จพระเทพฯ