svasdssvasds
เนชั่นทีวี

พระราชสำนัก

ในหลวง ร.10 ถวายพระราชนิพนธ์กลอน สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

28 กรกฎาคม 2566
878

เชิญชวนพสกนิกรชาวไทย ร่วมย้อนความประทับใจในวันวานอีกครั้ง น้อมนำพระราชนิพนธ์กลอนของในหลวง ที่ถวายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ‘ชายรักแม่ สุดหัวใจ’ ๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติ ขณะที่พระองค์ทรงศึกษาวิชาการทหาร ณ โรงเรียนนายร้อยดันทรูน เครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อ ๑๒ ส.ค ๒๕๑๕

ในหลวง ร.10 ถวายพระราชนิพนธ์กลอน สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขออัญเชิญบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อครั้ง ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเคยพระราชนิพนธ์กลอนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ เมื่อ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2515 : ‘ชายรักแม่ สุดหัวใจ’ 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ

ขณะที่ พระองค์ทรงศึกษาวิชาการทหาร ณ โรงเรียนนายร้อยดันทรูน  เครือรัฐออสเตรเลีย

เป็นบทพระราชนิพนธ์สุดซาบซึ้งประทับอยู่ในหัวใจพสกนิกรชาวไทย ซาบซึ้งใจในทุกครั้งที่ได้อ่านอีกครั้งด้วยพระองค์ทรงสะท้อนให้เห็นถึงความรักความอบอุ่น ที่มอบแทนใจลูกถึงแม่ผู้เป็นที่รักยิ่ง ใจความว่า....

ในหลวง ร.10 ถวายพระราชนิพนธ์กลอน สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันเฉลิม สมเด็จแม่ ได้แต่คิด

ขอน้อมจิต รำลึกถึง คะนึงหา

พระคุณแม่ มากล้น เหลือคณนา

ลูกเกิดมา โชคดี มีแม่งาม

ไปเมืองไหน ถูกถาม ถึงนามแม่

ว่าสวยแท้ ราชินี แห่งสยาม

ควีนสิริกิติ์ จำขึ้นใจ ในพระนาม

ชมว่างาม เพริศพริ้ง ยอดหญิงไทย

แม่รักชาย ห่วงชาย ชายก็รู้

ชายจะสู้ สุดชีวา อย่าสงสัย

จะทำตัว ให้สม แม่วางใจ

จะรักไทย กู้ศักดิ์ศรี จักรีวงศ์

จะรักหญิง ที่เขา เข้าใจแม่

จะแน่วแน่ พุทธศาสน์ ถือพระสงฆ์

การสวดมนต์ ไหว้พระ จะดำรง

จะมั่นคง รักชาวไทย ไม่เสื่อมคลาย

ขอถวาย สมเด็จแม่ เพียงแค่นี้

จงโชคดี มีสุข ทุกข์จากหาย

อย่าคิดมาก ทำพระทัย ให้สบาย

เรื่องลูกชาย แม่อย่าเศร้า เขารักดี

ชายขอกราบ ลงที่ตัก พร้อมรักแท้

ชายรักแม่ สุดหัวใจ ชายไม่หนี

ชายจะเป็น กำลังใจ ป้องไพรี

มอบชีวี และเลือดเนื้อ เพื่อแม่เอย”

ในหลวง ร.10 ถวายพระราชนิพนธ์กลอน สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในหลวง ร.10 ถวายพระราชนิพนธ์กลอน สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในหลวง ร.10 ถวายพระราชนิพนธ์กลอน สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในหลวง ร.10 ถวายพระราชนิพนธ์กลอน สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในหลวง ร.10 ถวายพระราชนิพนธ์กลอน สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในหลวง ร.10 ถวายพระราชนิพนธ์กลอน สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ในหลวง ร.10 ถวายพระราชนิพนธ์กลอน สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในหลวง ร.10 ถวายพระราชนิพนธ์กลอน สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง