ในหลวงถวายพระราชนิพนธ์กลอน สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ‘ชายรักแม่ สุดหัวใจ’ 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ ขณะที่พระองค์ทรงศึกษาวิชาการทหาร ณ โรงเรียนนายร้อยดันทรูน เครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2515

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ขออัญเชิญบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้ง ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเคยพระราชนิพนธ์กลอนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ เมื่อ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2515 : ‘ชายรักแม่ สุดหัวใจ’ 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ 

 

ขณะที่ พระองค์ทรงศึกษาวิชาการทหาร ณ โรงเรียนนายร้อยดันทรูน  เครือรัฐออสเตรเลีย
เป็นบทพระราชนิพนธ์สุดซาบซึ้ง สะท้อนให้เห็นถึงความรักมอบแทนใจลูกถึงแม่ผู้เป็นที่รักยิ่ง ว่า....

 

วันเฉลิม สมเด็จแม่ ได้แต่คิด

ขอน้อมจิต รำลึกถึง คะนึงหา

พระคุณแม่ มากล้น เหลือคณนา

ลูกเกิดมา โชคดี มีแม่งาม

 

ไปเมืองไหน ถูกถาม ถึงนามแม่

ว่าสวยแท้ ราชินี แห่งสยาม

ควีนสิริกิติ์ จำขึ้นใจ ในพระนาม

ชมว่างาม เพริศพริ้ง ยอดหญิงไทย

 

แม่รักชาย ห่วงชาย ชายก็รู้

ชายจะสู้ สุดชีวา อย่าสงสัย

จะทำตัว ให้สม แม่วางใจ

จะรักไทย กู้ศักดิ์ศรี จักรีวงศ์

 

จะรักหญิง ที่เขา เข้าใจแม่

จะแน่วแน่ พุทธศาสน์ ถือพระสงฆ์

การสวดมนต์ ไหว้พระ จะดำรง

จะมั่นคง รักชาวไทย ไม่เสื่อมคลาย

 

ขอถวาย สมเด็จแม่ เพียงแค่นี้

จงโชคดี มีสุข ทุกข์จากหาย

อย่าคิดมาก ทำพระทัย ให้สบาย

เรื่องลูกชาย แม่อย่าเศร้า เขารักดี

 

ชายขอกราบ ลงที่ตัก พร้อมรักแท้

ชายรักแม่ สุดหัวใจ ชายไม่หนี

ชายจะเป็น กำลังใจ ป้องไพรี

มอบชีวี และเลือดเนื้อ เพื่อแม่เอย”

ในหลวงถวายพระราชนิพนธ์กลอน สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในหลวงถวายพระราชนิพนธ์กลอน สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในหลวงถวายพระราชนิพนธ์กลอน สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในหลวงถวายพระราชนิพนธ์กลอน สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง