ทำเนียบฯ ประกาศคลายล็อก อนุญาตสื่อมวลชนกลับเข้าทำงานได้ 1 ก.ย. นี้ โดยยังคงจำกัดจำนวนสื่อมวลชนที่เข้าปฏิบัติงาน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

30 สิงหาคม 2564 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศ  เรื่องการอนุญาตสื่อมวลชนปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 โดยระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขยายระยะเวลาการงดปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาล เนื่องจากกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ให้สื่อมวลชนงดการปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาล จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการผ่อนคลายการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19  ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และเป็นการใช้มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จึงอนุญาตให้สื่อมวลชนกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในทำเนียบรัฐบาล โดยยังคงจำกัดจำนวนสื่อมวลชนสถานีโทรทัศน์ สังกัดละ 2 ทีม ทีมละ 2 คน หนังสือพิมพ์และสำนักข่าว สังกัดละ 2 คน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม ลงนามโดย ดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี