เกาหลีใต้เปลี่ยนใจ ยกเลิกกฎหมายห้ามเด็กเล่นเกมหลังเที่ยงคืน มองเป็นการละเมิดสิทธิเด็ก ควรจะให้เป็นเรื่องที่แต่ละครอบครัวจัดการกันเอง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เกาหลีใต้ตัดสินใจยกเลิกกฎหมายห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี เล่นเกมในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืน ถึง 6 โมงเช้า ซึ่งบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2011 เพราะคำนึงถึงสิทธิของเด็กและเยาวชน และมองว่าการกำหนดเวลาเล่นเกมของเด็กแต่ละคน ควรจะเป็นเรื่องของผู้ปกครองหรือแต่ละครอบครัวไปจัดการดูแลกันเอง

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงกฎหมายอาจจะต้องใช้เวลาอีก 1 ปี จึงจะมีผล ขณะที่สมาคมอุตสาหกรรมเกมเกาหลี เห็นด้วยกับการตัดสินใจของรัฐบาล และมองว่าการจำกัดเวลาเล่นเกมของเด็กและเยาวชน ทำให้วงการเกม และ อีสปอร์ตของเกาหลีใต้พัฒนาได้ช้ากว่าปกติ