อนุทิน ชาญวีรกูล เกิดที่จังหวัดพระนคร เป็นบุตรคนโตของนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และผู้ก่อตั้ง บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

อนุทิน ชาญวีรกูล ชื่อเล่น หนู เกิด 13 กันยายน พ.ศ.2509) เกิดที่จังหวัดพระนคร เป็นบุตรคนโตของนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และผู้ก่อตั้ง บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น

 

อนุทิน สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ และระดับอุดมศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Hofstra ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ.2532 และจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Mini MBA) เมื่อปี พ.ศ.2533

 

ชีวิตส่วนตัว สมรสครั้งแรกกับสนองนุช (สกุลเดิม วัฒนวรางกูร) เมื่อปี พ.ศ.2533 มีบุตร 2 คน คือ นัยน์ภัค และเศรณี ชาญวีรกูล ต่อมาในปี พ.ศ.2556 อนุทิน ได้หย่ากับสนองนุช และสมรสใหม่กับศศิธร (สกุลเดิม จันทรสมบูรณ์) รองกรรมการผู้จัดการ แรนโช ชาญวีร์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ ปากช่อง  ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ.2562 อนุทิน ได้หย่ากับศศิธร

 

อนุทิน มีความชื่นชอบส่วนตัวคือ สะสมพระเครื่อง

อนุทิน เข้าสู่วงการการเมือง

พ.ศ.2539 เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ประจวบ ไชยสาส์น) และดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ.2547 และพ.ศ.2548) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พ.ศ.2547) ต่อมาถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารของพรรคไทยรักไทย ซึ่งถูกยุบในปี พ.ศ.2549

 

พ.ศ.2555 สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย หลังจากพ้นกำหนดการตัดสิทธิทางการเมือง และได้รับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2555

 

พ.ศ.2557 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป อนุทิน ได้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคภูมิใจไทย ลำดับที่ 1 แต่การเลือกตั้งเป็นโมฆะ

 

พ.ศ.2562 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป อนุทิน ได้รับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคภูมิใจไทย ลำดับที่ 1 และได้รับการเสนอชื่อให้เป็นบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอชื่อต่อรัฐสภาให้เป็นนายกรัฐมนตรี

 

หลังการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562 นายอนุทิน และพรรคภูมิใจไทย ได้เข้าร่วมกับพรรคพลังประชารัฐ จัดตั้งรัฐบาล โดยเขาได้รับแต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ประวัติ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สาธารณสุข

การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ครม.พล.อ.ประยุทธ์ ครั้งที่ 2
วันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2564 
1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
2.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี
3.นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

4.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
5.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
6.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
7.นายสุชาติ ชมกลิ่น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
8.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ลงมติวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

จำนวน ส.ส. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องประชุม 481จำนวน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล

ไม่ไว้วางใจ 201
ไว้วางใจ 275
งดออกเสียง 6

 

การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ครม.พล.อ.ประยุทธ์ ครั้งที่ 3
วันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2564
1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
2.นายอนุทิน ชาญวีรกูล 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ภูมิใจไทย) 

3.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 
รัฐมนตรีว่าการกะทรวงคมนาคม (ภูมิใจไทย) 
4.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประชาธิปัตย์)
5.นายสุชาติ ชมกลิ่น 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลังประชารัฐ) 
6.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พลังประชารัฐ)
ลมมติ 4 กันยายน 2564
ส.ส.ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ในขณะนี้ 480 เสียง เสียงโหวตที่จะผ่านการลงมติไม่ไว้วางใจ ต้องเกินกึ่งหนึ่ง คือ 240 เสียง

ประวัติ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สาธารณสุข