สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน พบว่าความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ต้องการวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

สวนดุสิตโพล ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในหัวข้อ "ความต้องการของคนไทยในยุคโควิด-19" ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 84.12 เปอร์เซ็น มีความต้องการวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด รองลงมาคือ สิทธิในการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม เข้าถึงการรักษาโควิด-19 ที่ 50.47 เปอร์เซ็น อันดับที 3 คือ ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับบุคลากรทางการแพทย์ / บุคลากรด่านหน้า

โพลเผย คนไทยยุคโควิด ต้องการวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ

ส่วนความต้องการของประชาชนที่คิดว่าจะสมหวัง จากผลสำรวจของสวนดุสิตโพล พบว่า

  • อันดับ 1 คือ การได้รับถุงยังชีพ อาหาร น้ำดื่ม ร้อย
  • อันดับ 2 คือ ช่วยเหลือค่าเล่าเรียนอุปกรณ์การเรียน
  • อันดับ 3 คือ การให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19

ส่วนความต้องการของประชาชนที่คิดว่าน่าจะผิดหวัง จากผลสำรวจพบว่า
อันดับ 1 ร้อยละ 90.64 รัฐบาลจริงใจในการแก้ปัญหา ไม่เล่นการเมือง ไม่ทุจริต
รองลงมา ร้อยละ 89.29 คือ ผู้นำมีวิสัยทัศน์ รับฟังความเห็นจากประชาชน

โพลเผย คนไทยยุคโควิด ต้องการวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ

สวนดุสิตโพลยังได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อตัวช่วยที่ประชาชนอยากฝากความหวัง โดยผลสำรวจของสวนดุสิตโพลพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่อยากฝากความหวังไว้กับตนเอง รองลงมาคือประชาชนด้วยกัน และตามมาด้วย บุคลากรทางการแพทย์ ส่วนรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรั้งท้ายตามลำดับ

กราฟฟิก สวนดุสิตโพล
ขอบคุณข้อมูลและภาพ
เฟซบุ๊ก : SuanDusitPoll

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด