ซูเปอร์โพล เผย ผลสำรวจ เรื่อง “ผู้กำกับโจ้ สิ่งที่เห็นกับเบื้องหลังที่ปรากฏ” ประชาชน ร้อยละ 98.9 ระบุ ปัญหาทุจริตคอรัปชันเป็นต้นตอปัญหาใหญ่ในระบบราชการที่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเร่งผ่าตัด สะสางครั้งใหญ่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ซูเปอร์โพล เผย ประชาชนร้อยละ 98 ต้องการให้นายกฯ เร่งสะสางปัญหาคอรัปชัน

วันนี้ (28 ส.ค.64) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เผย ผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ผู้กำกับโจ้ สิ่งที่เห็นกับเบื้องหลังที่ปรากฏ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศโดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,091 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา พบว่า เกือบร้อยละร้อยหรือร้อยละ 98.9 ระบุปัญหาทุจริตคอรรัปชันเป็นต้นตอปัญหาใหญ่ในระบบราชการ ที่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเร่งผ่าตัด สะสางครั้งใหญ่

 

เรื่องที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.5 ไม่เชื่อมั่นต่อการแถลงข่าวเหมือนการตัดตอน ควรขยายผลให้กระจ่างเกี่ยวโยงกับเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานอื่นหลายระดับ เช่น กรณีรถหรู เงินฝากและผลประโยชน์อื่น ๆ ร้อยละ 98.1 เชื่อว่ามีการเชื่อมโยงเป็นขบวนการในหลายระดับ  ร้อยละ 92.1 ไม่เชื่อมั่นต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรม ที่ยังมีการรีดไถ ตบทรัพย์ ยักย้ายถ่ายเทของกลาง และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.0 ระบุ ต้องปฏิรูปการทำงานแก้ปัญหายาเสพติดของ ป.ป.ส. ฝ่ายปกครอง ตำรวจทหาร ศุลกากร และอื่นๆ โดยเฉพาะยังพบการส่งออกยาเสพติดไปยังต่างประเทศต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดความเคลือบแคลงสงสัยของสังคม

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า โพลนี้สะท้อนความเข้าใจของประชาชน ต่อภาพเหตุการณ์เชื่อมโยงขบวนการค้ายาเสพติดที่มีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรณีตำรวจคลุมถุงดำผู้ต้องหายาเสพติด จังหวัดนครสวรรค์ 

ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่า มีขบวนการโยงใยเบื้องหลังไม่สามารถทำเองลำพังได้  มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง ส่งต่อเชื่อมโยงรับประโยชน์กันหลายระดับมีการละเว้นหน้าที่ ด้วยการปล่อยยาเสพติดผ่านเข้าและส่งออกต่างประเทศ

ตามที่มีปรากฎเป็นข่าวต่อเนื่อง  ส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมต้นน้ำ ที่ยังมีการรีดไถตบทรัพย์ผู้ต้องหาและยักย้ายถ่ายเทของกลาง  ไม่เชื่อมั่นต่อการตัดตอนแถลงข่าวและตัดตอนสอบสวนเชื่อมโยง อยากเห็นความจริงใจของรัฐบาล และสนับสนุน นายกรัฐมนตรีถือธงนำแก้ปัญหาแบบไม่ไว้หน้า

 

เสียงสะท้อนของประชาชนเป็นความสั่งสม ภาพความแคลงใจหน่วยงานรัฐที่ปรากฏกับสังคม มาต่อเนื่องยาวนานมีผลต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลและกลไกของรัฐ  ที่ต้องการให้รัฐบาล และ นายกรัฐมนตรี แสดงความจริงใจกับการขุดรากถอนโคน อิทธิพลของขบวนการค้ายาเสพติดและการทุจริตคอรัปชันที่มีอยู่ในทุกวงการ โดยเฉพาะ กรณี “ผู้กำกับโจ้” ที่เห็นวงจรของปัญหาจากหน่วยงานรัฐ มีหลายตัวละครปรากฏ ที่ต้องพิสูจน์ตัวเองในความจริงใจตัดเนื้อร้ายทิ้งจริงหรือ ทั้งตำรวจ  ศุลกากรที่มักปรากฏนำเข้ารถหรูและยาเสพติด หลุดออกนอกประเทศอยู่บ่อยครั้ง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน( ปปง.)ที่สอบโยงเส้นทางการเงินแบบชนตอแล้วหยุด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด( ป.ป.ส.)ที่ยังไม่เห็นการแก้ปัญหายาเสพติดที่ยั่งยืน  หน่วยงานพิสูจน์หลักฐานที่ยังไม่สามารถถ่วงดุลกัน หรือว่าจะมีมือที่มองไม่เห็นอยู่เบื้องหลังจริง และเชื่อว่าสังคมยังจับจ้องรอคำตอบการทำความจริงให้ปรากฎ

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด