svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าวทั่วไทย

ชัยภูมิผุดโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ สู้โควิด เริ่ม1กันยายนนี้

ผู้ว่าชัยภูมิผุดโครงการ นำร่องเปิด“ศูนย์สร้างงานจังหวัดชัยภูมิ สู้โควิด-19 ระบาด” สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เริ่มรุ่นแรกตั้งแต่ 1 ก.ย.64 นี้

27 สิงหาคม 2564 นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นายประทีป  ศิลปะเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เผยความคืบหน้าการประชุมสรุปผลของคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ หรือ “ศูนย์สร้างงานจังหวัดชัยภูมิ สู้โควิด-19 ระบาด” เพื่อหาแนวทางกับทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน ผู้ประกอบอาชีพที่ได้รับผลกระทบตกงาน ไม่มีรายได้ช่วงโควิด-19 ระบาด

ชัยภูมิผุดโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ สู้โควิด เริ่ม1กันยายนนี้
 
ซึ่งล่าสุดวันนี้จากนโยบายโครงการนำร่องเพื่อให้เกิดการตั้งศูนย์สร้างงานจังหวัดชัยภูมิ สู้โควิดดังกล่าวมาต่อเนื่องเนื่องตั้งแต่เดือน มิ.ย.64 ที่ผ่านมา ทางด้านนายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มีแนวทางนโยบายในการที่เร่งลงไปช่วยบูรณาการการแก้ปัญหาโควิดระบาดให้ครอบคลุมทุกด้าน ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงมีอยู่ในหลายพื้นที่ และ คาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกนานนับปีจนกว่าคลี่คลายสถานการณ์ได้บ้าง แต่ในระหว่างการเกิดการแพร่ระบาด ก็ยังมีการส่งผลกระทบต่อประชาชนในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะภาวะปากท้อง คนตกงาน ขาดรายได้ลดลงตามมาอีกจำนวนมาก
 

ชัยภูมิผุดโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ สู้โควิด เริ่ม1กันยายนนี้

ในเรื่องแก้ปัญหาปากท้องช่วงโควิด จ.ชัยภูมิ จะเข้ามาช่วยเสริมแก้ปัญหา โดยเฉพาะการสร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อีกทาง จากการรับฟังเสนอแนวทางจากทุกฝ่ายรวมทั้งตัวแทนสื่อมวลชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการตั้งศูนย์สร้างงานประจำจังหวัดชัยภูมิ เพื่อสู้วิกฤตโควิด-19 ระบาด โดยมีแนวทางที่จะเปิดให้ประชาชน ในทุกพื้นที่แจ้งผ่านผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านกว่า 1,600 หมู่ ครอบคลุม 16 อำเภอ ว่ามีประชากรในพื้นที่แต่ละแห่งของตัวเองมีปัญหาในด้านใดบ้าง  หรือคนในพื้นที่ได้รับผลกระทบตกงาน ขาดรายได้ไม่มีงานทำในช่วงโควิด-19 ระบาด 

ชัยภูมิผุดโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ สู้โควิด เริ่ม1กันยายนนี้

เพื่อประสานงานแจ้งเข้ามาที่ศูนย์สร้างงานจังหวัดชัยภูมิ และดูความเหมาะสมประเภทงานให้แต่ละคน  ซึ่งในขณะนี้สามารถทำงานได้ หรือจ้างคนมาทำงานได้แล้ว เป็นลักษณะงานจ้างคนในแต่ละพื้นที่มาช่วยงาน ประจำเป็นเจ้าหน้าที่อาสาประจำศูนย์ พักคอย หรือ CI  หรือโรงพยาบาลสนามในจุดต่างๆ  พอให้มีรายได้มาทดแทนลดปัญหาการตกงาน  ไม่ว่าจะมาทำงานช่วยทำความสะอาด ตัดหญ้า ทาสี ปลูกพืชสมุนไพร ช่วยในการดูแลรักษาผู้ป่วย ตามศูนย์ต่างๆ  โดยจะเปิดนำร่องในจุดแรก ในอัตราจ้างงานรายวันไม่เกินวันละ 300 บาท  ซึ่งจะเริ่มดำเนินการได้ในรุ่นแรกตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.64 เป็นต้นไป ที่ จ.ชัยภูมิ พอมีงบประมาณในเบื้องต้นแล้ว และจะสามารถหมุนเวียนจ้างงานให้ประชาชนคนที่ตกงานในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ  ซึ่งจะมีงานทำในลักษณะต่อวันไม่เกิน 8 ชั่วโมง หมุนเวียนกันคนละไม่เกิน 20 วัน/เดือน 

โดย - สุทธิพงศ์   เสฎฐรังสี