สำนักงานประกันสังคม ร่วมกับ ‘ShopeePay’ (ช้อปปี้เพย์) เพิ่มช่องทาง เพิ่มการให้บริการชำระเงินสมทบ ผู้ประกันตน ม. 40 ผ่านทาง Application Shopee ได้แล้ววันนี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

สำนักงานประกันสังคม ร่วมกับ ‘ShopeePay’ (ช้อปปี้เพย์) เพิ่มช่องทางให้บริการชำระเงินสมทบ 'ผู้ประกันตน ม. 40' ผ่าน Application 'Shopee' ได้แล้ววันนี้

 

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ร่วมมือกับ ‘ShopeePay’ (ช้อปปี้เพย์) ผู้ให้บริการด้านการชำระผ่าน Mobile Wallet เพิ่มช่องการให้บริการรับชำระเงินกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพิ่มเติมอีก 1 ช่องทาง ผ่านแอปพลิเคชั่น ‘Shopee’ (ช้อปปี้) พร้อมเปิดให้บริการแล้ว

สะดวกยิ่งขึ้น ชำระเงินสมทบผู้ประกันตน ม. 40  ผ่าน Shopee ได้แล้ว

ขั้นตอนการชำระผ่าน Shopee "ผู้ประกันตน ม.40"

1. ผู้ประกันตนดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Shopee 

2. “Top-up Bill & Movies”

3. แล้วไปที่เมนู “บิลประกัน และประกันสังคม”

4. จากนั้นเลือกเมนู “ประกันสังคมมาตรา 40”

ผู้ประกันตนก็สามารถชำระเงินสมทบและเงินสมทบเพิ่มเติม (ถ้ามี) งวดเดือนปัจจุบัน และชำระเงินสมทบงวดเดือนล่วงหน้าไม่เกิน 12 งวดเดือน รวมชำระเงินสมทบ ได้ไม่เกิน 13 งวดเดือน กรณีเงินสมทบเพิ่มเติมชำระได้ไม่เกินละ 1,000 บาท และไม่สามารถชำระเงินสมทบและเงินสมทบเพิ่มเติมงวดเดือนย้อนหลังได้ พร้อมฟรีค่าธรรมเนียม

 

 

สะดวกยิ่งขึ้น ชำระเงินสมทบผู้ประกันตน ม. 40  ผ่าน Shopee ได้แล้ว

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ได้ด้วยตนเองบนเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม ตรวจเช็กสิทธิ > https://www.sso.go.th ในวันถัดไปจากวันที่ชำระเงินตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป 

 

 

สะดวกยิ่งขึ้น ชำระเงินสมทบผู้ประกันตน ม. 40  ผ่าน Shopee ได้แล้ว