ลำพูน/เชียงใหม่ – คลัสเตอร์แพนดอร่า ลำพูน พบผู้ป่วยติดเชื้อแล้ว 122 ราย ผู้ว่าฯลำพูน สั่งดำเนินการ"Bubble and Seal"ในบริษัท ด้านคกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ ออกประกาศคุมเข้มการเดินทางเข้า-ออกของพนักงานที่อยู่ในพื้นที่ให้ทำการตรวจหาเชื้อและกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

    เชียงใหม่คุมเข้มคลัสเตอร์แพนดอร่าลำพูน

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ข้อมูลเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดจำนวน 28 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยติดเชื้อในคลัสเตอร์บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด จำนวน 27 ราย นอกจากนั้นยังมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อรับการรักษาในพื้นที่จังหวัดลำพูนอีก 4 ราย ขณะเดียวกันพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิต 1 ราย

เชียงใหม่คุมเข้มคลัสเตอร์แพนดอร่าลำพูน

    สำหรับคลัสเตอร์แพนดอร่า จ.ลำพูนขณะนี้ ข้อมูลเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564 พบพนักงานติดเชื้อสะสมแล้ว 122 ราย ติดกระจายไป ใน 26 แผนกจากจำนวน 35 แผนก ขณะนี้ได้ดำเนินการกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงโดยให้กักตัวเองที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน ส่วนพนักงานที่เหลือให้เข้าสู่ระบบ Bubble and Seal โดยให้บริษัท จัดตั้งจุดพักสังเกตอาการในพื้นที่บริษัท ตามแนวทาง Bubble and Seal เพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อ

เชียงใหม่คุมเข้มคลัสเตอร์แพนดอร่าลำพูน

     โดยใช้พื้นที่จอดรถ โรงอาหารภายในบริษัทฯ และศูนย์นันทนาการเครือสหพัฒน์ เป็นจุดพักอาศัยเพื่อสังเกตอาการพนักงานกลุ่มเสี่ยงต่ำ จำนวน 1,700 คน เป็นเวลา 14 วัน ซึ่งกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวหากยังไม่มีอาการใด ๆ ยังสามารถทำงานได้ตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อ ตลอดจนใช้ชีวิตประจำวัน ภายในจุดพักของตนเอง นับเป็นโรงงานแห่งแรกของ จ.ลำพูนที่จะนำมาตรการ Bubble and Seal มาปรับใช้ให้เกิดผลหลังจากพบการแพร่ระบาดในกลุ่มพนักงาน

เชียงใหม่คุมเข้มคลัสเตอร์แพนดอร่าลำพูน

     ขณะที่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในบริษัทแพนดอร่า โปรดักชั่น จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลำพูน โดยบริษัทแห่งนี้มีพนักงานมากถึง 4,000 คน ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันแล้วกว่า 100 ราย และพนักงานส่วนหนึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.เชียงใหม่

 

      ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ให้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงได้กำหนดมาตรการควบคุมการเดินทางของพนักงานบริษัท แพนดอร่า โปรดักชั่น จำกัด เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

     โดยให้พนักงานของบริษัท แพนดอร่า โปรดักชั่น จำกัด บันทึกข้อมูลลงในระบบ “CM-CHANA” ก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ และให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันที ทั้งนี้พนักงานทุกคนเมื่อเดินทางเข้ามา จะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 (SWAB) ที่โรงพยาบาลหรือสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด และต้องกักตัว (Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ ณ สถานที่พักอาศัย (Home Quarantine) หรือ สถานกักกันโรคของรัฐ (Local Quarantine) หรือ โรงแรมที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนดโดยผู้กักตัวต้องออกค่าใช้จ่ายเอง (Alternative Local Quarantine)

เชียงใหม่คุมเข้มคลัสเตอร์แพนดอร่าลำพูน

พร้อมกันนี้ ให้เจ้าบ้าน ผู้ดูแลสถานที่พัก เจ้าของสถานประกอบการ มีหน้าที่ต้องแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ) กรณีมีพนักงานของบริษัท แพนดอร่า โปรดักชั่น จำกัด เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ และเข้าพักบ้านที่ตนเองเป็นเจ้าบ้าน หรือสถานที่พักที่ตนเองมีหน้าที่ดูแล หรือที่พักอาศัยที่เจ้าของสถานประกอบการจัดให้ลูกจ้างหรือบุคคลอื่นพักอาศัยทันที โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่แต่งตั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นชุดปฏิบัติการโควิดหมู่บ้าน/ชุมชน ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ในการติดตามตัวและกำกับการกักตัวของบุคคลดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด