อนุทิน มั่นใจพร้อมชี้แจง อภิปรายไม่ไว้วางใจ ระบุ เป็นโอกาสที่ดีในการอธิบายหลายประเด็นที่ยังสับสน ชี้ เจ้ากระทรวงแจงเองแม่นยำและถูกต้องที่สุด ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องหารือพรรคร่วม แจง การประชุมพรรควันนี้ต้องเลื่อนออกไปก่อน

วันนี้ (22 ส.ค.64) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยถึงการประชุมพรรคภูมิใจไทย ในวันนี้ ว่า คาดว่าจะไม่ทัน เนื่องจากมีการอภิปรายพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งอาจจะต้องมีการนัดประชุมใหม่อีกครั้ง ส่วนการอภิปรายงบประมาณฯ ไม่มีข้อกังวลใดๆ ทุกคนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขรับฟังทุกฝ่าย ในส่วนที่เป็นประโยชน์ก็จะนำข้อเสนอไปปฏิบัติ

 

ต่อกรณีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ หนักใจหรือไม่ ที่รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยถูกอภิปรายถึง 2 คน นายอนุทิน ชี้แจงว่า มั่นใจว่าไม่เป็นไร ซึ่งต้องรอฟังว่าจะมีการอภิปรายอย่างไร และพร้อมจะชี้แจง เพราะทำงานตามหน้าที่ ทำตามภารกิจทุกอย่าง ซึ่งพร้อมที่จะอธิบาย แต่ขอให้เป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ มีความเข้าใจ เพราะมีหลายประเด็นที่ยังมีความเข้าใจที่สับสน จึงถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ชี้แจงข้อเท็จจริง เพราะคำชี้แจงของเจ้ากระทรวงที่รับผิดชอบโดยตรงเป็นคำชี้แจงที่แม่นยำที่สุดและถูกต้อง จะได้ไม่ต้องไปฟังข้อมูลจากคนอื่น

 

ส่วนประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายอนุทิน กล่าวว่า ต้องมีการหารือในพรรคร่วมรัฐบาลก่อน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และไม่ให้เกิดปัญหา ไม่จำเป็นต้องติวเข้มกับลูกพรรคภูมิใจไทย