รมช.มหาดไทย มอบโฉนดที่ดินชาวจังหวัดน่าน ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” พร้อมขยายการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการใช้ทรัพยากรที่ดินของชาติ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รมช.มหาดไทยมอบโฉนดที่ดินให้ชาวน่าน 50 แปลง

            เมื่อเวลา 10.00น. วันที่ 21 สิงหาคม 2564   ที่ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านนาท่อใหม่ (วัดต้นแก้ว) ตำบลไชยสถาน   อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน ตำบลไชยถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จำนวน 50 แปลง ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” โดยมี นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับ โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมมอบโฉนดที่ดินครั้งนี้ด้วย

 

รมช.มหาดไทยมอบโฉนดที่ดินให้ชาวน่าน 50 แปลง

                 นายนิพนธ์ กล่าวว่า การมอบโฉนดที่ดิน เป็นไปตามโยบายที่ตนต้องการที่จะเร่งรัดในการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้แก่พี่น้องประชาชนจังหวัดน่านที่ถือครองที่ดินอยู่ ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นมายาวนาน 2,363 แปลง เป็นไปตามเป้าหมาย และจะพยายามเดินสำรวจแก้ไขปัญหา การถือครองที่ดินให้กับพี่น้องประชาชน ที่ดินแปลงใดที่ไม่ใช่ที่ดินของรัฐ ไม่ว่าเป็นประเภทใด ๆ หากพี่น้องประชาชนทำประโยชน์มายาวนานแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ตามกฎหมายแล้ว กรมที่ดินจะเร่งรัดในการออกโฉนดที่ดินให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคงในกรรมสิทธิ์ ในที่อยู่อาศัยและให้พี่น้องประชาชนมีที่ทำกิน

 

 

รมช.มหาดไทยมอบโฉนดที่ดินให้ชาวน่าน 50 แปลง

                 “การมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของตนเอง ถือว่าเป็นความมั่นคงในการถือครองที่ดิน และเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ ในการเข้าถึงการใช้ทรัพยากรที่ดินของชาติ สร้างความมั่นใจ ประชาชนไม่ต้องเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกที่ดินของทางราชการ สามารถนำโฉนดที่ดินไปประกอบการพัฒนาในอาชีพของตนเอง เพิ่มผลผลิตและรายได้ ซึ่งเป็นผลดีในทางเศรษฐกิจของตนเองได้ต่อไป” นายนิพนธ์กล่าว

           นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายก อบต.ไชยสถาน กล่าวว่า จังหวัดน่าน มีเป้าหมายทั้งหมด 2,142 แปลง ผลการปฏิบัติงานได้ จำนวน 2,363 แปลง โดยในพื้นที่ ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้ผลงานปฏิบัติงานทั้งสิ้น 560 แปลง โฉนดที่ดินที่มอบในวันนี้ 50 แปลง มอบในห้องประชุม 40 แปลง และนำไปมอบให้กับผู้สูงอายุอยู่ที่บ้าน อีก 10 ราย เนื่องจากไม่สามารถเดินทางมารับได้ที่หอประชุม ขณะที่ประชาชนต่างดีใจที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินจากของเดิมเป็น นส.3 กลายเป็นโฉนดที่ดินหนังสือสำคัญของทางราชการแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 

รมช.มหาดไทยมอบโฉนดที่ดินให้ชาวน่าน 50 แปลง

ภาพ/ข่าว จสอ.สันติไฌญ จารุพิพัฒน์บุตร