"สุพัฒนพงษ์" เน้นชูโมเดล "เศรษฐกิจแบบ 4D” รองรับการขับเคลื่อนของภาคเอกชนเต็มที่ ถอดบทเรียนโควิด ผู้ประกอบการไทยเข้มแข็ง แต่ต้องเร่งเสริมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

19 สิงหาคม 2564 นายสุพัฒนพงษ์ พันธุ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวในงาน Virtual Seminar เรื่อง Thailand Next Innovation Beyond Business โอกาสนวัตกรรมเศรษฐกิจ ในโอกาสครบรอบ 50 ปี เครือเนชั่น ชี้ให้เห็นโอกาสจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในระบบเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อจากนี้

 

ประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี มีความได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดในสถานการณ์โควิด19 เพราะสามารถใช้ระยะเวลาอันสั้นเพียงปีกว่าๆ ก็สามารถพัฒนาวัคซีนขึ้นมาจัดการกับไวรัสโควิด19 ได้ จากเดิมที่การค้นคิดวัคซีนแต่ละชนิดใช้ระยะเวลามากถึง 8 ปี ที่เห็นได้ชัดคือ วัคซีน mRNA  ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่เกิดขึ้นในช่วงของโควิด19  สิ่งที่เกิดขึ้น ทำให้ไทยต้องหันกลับมาให้ความสนใจและพัฒนานวัตกรรมอย่างเต็มที่

 

ปีนี้ 2021 เป็นปีแห่งการการเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมไปหมด รูปแบบวิถีชีวิตของเราเปลี่ยนไปจากเดิม องค์กรทุกขนาดต้องปรับตัว เร่งฝ่าวิกฤติที่จะยืนแถวหน้าให้ได้ เทคโนโลยีกลายเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

 

“ถ้าย้อนไปนวัตกรรมและเทคโนโลยีมีผลชัดเจน ดูจากสภาการณ์โควิด ย้อนหลังไปปีที่แล้ว ไม่มีวัคซีนในเอเชีย แต่ด้วยเทคโนโลยีสะสมกันมาสามารถพัฒนาวัคซีนด้วยตัวเองได้ ปกติวัคซีนพัฒนา 8 ปี ผลิตใช้ในเชิงพาณิชย์ แต่นี้ด้วยเทคโนโลกก็สามารถใช้เวลาเพียง 1 ปี ก็สามารถผลิตและนำมาใช้ เราก็เห็นโอกาสที่จะฟื้นฟูมาใช้ชีวิตปกติได้ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่นวัตกรรมสำคัญ

 

 

รมว.พลังงาน ชูนวัตกรรมเทคโนโลยีขับเคลื่อนศก.หลังยุคโควิด19

ตรงนี้ชี้ชัด ประเทศไทยต้องกลับมาคิดเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ในทุกเรื่อง เราต้องพัฒนาปรับปรุงเรื่องนี้ ไทยเองอดีตเราเข้มแข็ง เรามีความเข้มแข็งด้วยตัวเราเองผู้ประกอบการไทยเข้มแข็งมากมีความพร้อมการปรับตัว แต่ถ้าไปย้อนดู ประเทศไทยเราเติบโต จีดีพี อันดับ2 ของอาเซียนรองจากอินโดนีเซีย  แต่เรื่องนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีผู้ประกอบการไทยอาจจะไม่เข้มแข็งมากนัก เรามุ่งเน้นเรื่องทำแล้วง่ายสะดวก

 

เช่น การท่องเที่ยวเชิงปริมาณ และการพึ่งพาแรงงานต่างด้าว ไม่ค่อยลงมือกับเทคโนโลยี อันนี้เป็นจุดอ่อนของเรา แต่ก็ยังมีการสร้างการเจริญเติบโตและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจไทย

 

แต่พอเกิดโควิด ตรงนี้มันก็เปราะบาง เราได้รับผลกระทบ  การท่องเที่ยวจาก 40 ล้านคน เหลือเกือบศูนย์คน รายได้จำนวนหลายล้านล้านก็หายไป แรงงานต่างด้าวที่เราพึ่งพาก็ไม่สามารถเข้ามาได้ ซึ่งเป็นอุปสรรคกระทบการรักษาเสถียรภาพการผลิต แต่ถึงวันนี้เราก็ยังทำได้ดี แต่อย่างที่บอกแต่ต้น เพราะผู้ประกอบการไทยเข้มแข็ง สามารถปรับตัว และแประคับประคองกันไปได้ ถึงวันนี้ทุกคนเห็นแล้วว่า หลังจากโควิด การลงทุนเรื่องเทคโนโลยีสำคัญ”

 

ขณะเดียวกัน รัฐบาลได้เตรียมความพร้อม มีหน่วยงาน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการได้ขับเคลื่อนเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเต็มที่ โดยการลงทุนอินฟราสตรัคเจอร์ และอีโคซิสเต็ม เพื่อรองรับความต้องการของภาคเอกชนในการเดินหน้าเรื่องการลงทุนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเต็มที่ผ่าน "โมเดลเศรษฐกิจแบบ 4D" ได้แก่

 

1.Digitalization คือการส่งเสริมเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล การลดกฎระเบียบ การพัฒนาศูนย์กลางข้อมูล (Data center) ให้มีความพร้อมรับเศรษฐกิจดิจิทัลที่จะเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากขึ้นเรื่อยๆ

 

2.Decarbonization หรือการมุ่งเน้นการส่งเสริมการผลิตที่ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และมลภาวะ 

 

3.Decentralization ซึ่งเบื้องต้นจะเน้นใน 5 อุตสาหกรรมที่ไทยมีฐานการผลิตและมีความเชี่ยวชาญได้แก่ อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ทั้งยานยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยวและการดูแลสุขภาพ และดิจิทัล โดยในระยะเร่งด่วนตั้งเป้าหมายดึงกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการดูแลสุขภาพเข้ามาก่อน เพราะสามารถทำได้เร็ว

 

4.D-risk คือใช้ประโยชน์จากแนวโน้มการลดความเสี่ยงในเรื่องของการซื้อที่อยู่อาศัยในต่างประเทศ

 

รับชม Virtual Forum Thailand Next EP.1 : Innovation Beyond Business โอกาสนวัตกรรมเศรษฐกิจ

 

คลิกที่นี้

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด