ผบช. ภ.8  สั่งซื้อเครื่องอ่านบัตร Smart Card reader ให้ตำรวจใช้คัดกรองการเข้า-ออก ด่านท่าฉัตรไชย เพิ่มความปลอดภัยภูเก็ต แซนด์บ็อก เผยสนับสนุนเงินส่วนตัว หลังพบผู้ปฎิบัติขาดแคลนอุปกรณ์ เสริมความมั่นใจด่านตรวจ ขวัญกำลังใจผู้ปฎิบัติ

วันที่ 16 สิงหาคม  พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบช.ภ.8 เปิดเผยว่า ตามนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ต้องการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและประชาชนในจังหวัดภูเก็ต จึงได้ นำ Application Checkpoint ที่สามารถตรวจหมายจับ ประวัติอาชญากรรม และ การก่อร้าย รวมถึงบุคคลเฝ้าระวังการติดเชื้อ มาใช้ที่ด่านตรวจภูเก็ต เพื่อคัดกรองบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นจึงได้ดำเนินการสั่งซื้อ เครื่อง อ่านบัตร Smart Card จำนวน 51 เครื่อง มูลค่า 14,359 บาท ด้วยเงินส่วนตัว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสามารถนำไปใช้กับ App Checkpoint ได้ทันที

 

ตร.เสริมเครื่องอ่านบัตร Smart Card Reader เพิ่มความปลอดภัยภูเก็ต

 

 

ด้านพล.ต.ต.ศักย์ศิรา กล่าวว่า เนื่องจากก่อนหน้านี้ ผบช.ภ.8 ทราบถึงปัญหาว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติขาดแคลนอุปกรณ์ตัวนี้ ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ซึ่งการมอบหมายในวันนี้ ได้ให้พล.ต.ท.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ, พ.ต.อ.เชิดพงษ์ ชิวปรีชา รอง ผบก.สส.ภ.8 และ พ.ต.ท.วสุเทพ ใจอินทร์ รอง ผกก.สส. ปรท. บก.สส.ภ.8 เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้งโปรแกรม และ ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติให้สามารถใช้ระบบดังกล่าวได้ การนำอุปกรณ์ดังกล่าวมาใช้จะทำให้เกิดประโยชน์ดังนี้

1.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ต้องบันทึกลงสมุดจด สามารถบันทึกผ่านโปรแกรมได้ทันที

2.บุคคลที่มีหมายจับ , บุคคลเฝ้าระวัง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงบุคคลที่มีประวัติเสี่ยงติดเชื้อ จะถูกตรวจพบทันที เมื่อเสียบบัตรประชาชนเข้าในระบบ

3.ข้อมูลจะเก็บรวมไว้ฐานข้อมูล Big Data ของตำรวจภูธรภาค 8 ทำให้สามารถวิเคราะห์การปฏิบัติงาน และ แนวทางพัฒนาการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้

4.โปร่งใส และ ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยวและประชาชนได้เป็นอย่างดี

ตร.เสริมเครื่องอ่านบัตร Smart Card Reader เพิ่มความปลอดภัยภูเก็ต

 

พล.ต.ต.ศักย์ศิรา กล่าวอีกว่า นอกจากการสนับสนุนอุปกรณ์ในการทำงานแล้ว ยังได้สนับสนุน อาหารและเครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ในช่วงกลางคืน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติอีกด้วย

ตร.เสริมเครื่องอ่านบัตร Smart Card Reader เพิ่มความปลอดภัยภูเก็ต

 

ผบช.ภ.8 เห็นถึงความสำคัญของโครงการภูเก็ต แซนด์บ็อก และเชื่อมั่นว่า ด่านตรวจภูเก็ตจะสามารถยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงพร้อมสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน ในทุกมิติดังวิสัยทัศน์ "เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา และ ความผาสุกให้แก่ประชาชน