"รพ.สนามเพื่อเด็กพิเศษ" แห่งแรกเปิดให้บริการแล้ว ที่สถาบันราชานุกูล เพื่อรองรับเด็กิเศษและครอบครัวที่ติดเชื้อ"โควิด-19" จำนวน 100 เตียง เผย รูปแบบการรักษา จัดให้ใกล้เคียงกับบ้านมากที่สุด ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและผู้ที่เด็กคุ้นเคย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต

วันนี้ (14 ส.ค.64) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรุงเทพมหานคร กระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และองค์กรเอกชน ร่วมจัดตั้ง "โรงพยาบาลสนามราชานุกูล เพื่อเด็กพิเศษและครอบครัว" รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้ 100 เตียง รับรักษายกครอบครัว ลดผลกระทบทางใจจากการพรากจาก พร้อมให้บริการ แล้ว

 

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า โรงพยาบาลสนามราชานุกูล เพื่อเด็กพิเศษและครอบครัว จัดตั้งภายในสถาบันราชานุกูล ใช้พื้นที่ 2 อาคาร เบื้องต้นสามารถ รองรับผู้ป่วยได้จำนวน 100 เตียง ถือเป็นโรงพยาบาลสนามเฉพาะเด็กพิเศษ และครอบครัวแห่งแรก ที่ติดเชื้อโควิดแต่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ซึ่งจะให้การดูแลเด็กพิเศษอายุ 3-13 ปี พร้อมสมาชิกในครอบครัวที่อายุไม่เกิน 60 ปี ซึ่งเด็กพิเศษเมื่อเจ็บป่วยต้องได้รับความรักและความใส่ใจจากคนใกล้ชิดร่วมกับทีมแพทย์ โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ จึงมีความพิเศษ ที่จัดรูปแบบการรักษาใกล้เคียงกับบ้านให้มากที่สุด ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและผู้ที่เด็กคุ้นเคย

กรมสุขภาพจิตร่วมกับสถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี  และโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ที่เข้ามาดูแลเด็กพิเศษที่ติดเชื้อโควิดด้วยการบริการแบบพิเศษ จากการสนับสนุนทีมผู้ดูแลรักษามืออาชีพ ประกอบด้วย จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กุมารแพทย์ อายุรแพทย์ พยาบาล ทีมสหวิชาชีพและเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเหมาะกับเด็กพิเศษและติดตามภาพถ่าย เอกซเรย์ปอดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่พักรักษาตัวรวมทั้งวางแผนการส่งต่อกรณีฉุกเฉิน

 

โรงพยาบาลสนามราชานุกูลเพื่อเด็กพิเศษและครอบครัว พร้อมเปิดให้บริการในวันเสาร์ที่14 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ครอบครัวที่มีเด็กพิเศษ ออทิสติก สมาธิสั้น และบกพร่องการเรียนรู้ ที่ผลตรวจโควิดด้วย Antigen test kit เป็นบวกสามารถติดต่อสำหรับประสานส่งต่อเข้าโรงพยาบาลสนามฯ ได้ที่ 084-107-8129 , 065-885-0584 และ 097-078-0696