อบจ.สมุทรปราการ ประกาศแจ้งข่าว ด้วยทาง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรวัคซีน"ซิโนฟาร์ม" รอบ 3 เพิ่มโควตาให้อีกจำนวน 10,000 คน

สำหรับยอดการจัดสรรวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ของ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  สำหรับหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละจังหวัด โดยในส่วนของ อบจ. สมุทรปราการ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.สมุทรปราการ เปิดเผยว่า การจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ของทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับ อปท. ครั้งนี้ อบจ. สมุทรปราการได้เพิ่มอีก จำนวน 10,000 สิทธิ์

ยิ้มกว้าง! "ซิโนฟาร์ม" รอบ 3 อบจ.สมุทรปราการ ได้โควตาเพิ่ม 10,000 คน

 

ซึ่งทาง อบจ. สมุทราปราการ ก็จะจัดสรรวัคซีนในล็อตที่ 3 นี้ ให้กับประชาชนที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ให้ได้รับสิทธิ์เพิ่มเติม โดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ  เปิดโอกาสให้กว้างขึ้น สำหรับกลุ่มที่ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ภายในจังหวัด แต่ทำงาน หรือพักอาศัยในสมุทรปราการ ให้สามารถได้รับสิทธิ์และเข้าถึงวัคซีนของ อบจ.อีกด้วย

ยิ้มกว้าง! "ซิโนฟาร์ม" รอบ 3 อบจ.สมุทรปราการ ได้โควตาเพิ่ม 10,000 คน ยิ้มกว้าง! "ซิโนฟาร์ม" รอบ 3 อบจ.สมุทรปราการ ได้โควตาเพิ่ม 10,000 คน