ระนอง - ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา (13 ส.ค.) สสจ.ระนองได้รับแจ้งพบผู้ต้องขังในเรือนจำมีอาการผิดปกติจำนวน 40 คนจึงได้คัดกรองและคัดแยกผู้ป่วยและทำการตรวจเชื้อพบติดเชื้อแล้ว 25 ราย และตรวจหาเชื้อด้วยวิธี ATK ให้ผู้ต้องขังทั้งหมดจำนวน 1,752 คน

14 สิงหาคม 2564 นายแพทย์นรเทพ     อัศวพัชระ   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า ช่วงดึกคืนวันที่ 13 ส.ค. 2564  ที่ผ่านมาได้รับแจ้งรายงานจากเรือนจำจังหวัดระนองว่าพบผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดมีอาการผิดปกติ คือมีอาการเป็นไข้ลักษณะคล้ายๆกัน จำนวน 40 คน  จนท.เรือนจำจึงได้คัดแยกผู้ที่มีอาการ กับผู้ที่มีอาการปกติออกจากกัน โดยกลุ่มผู้มีอาการ 40 แยกเข้าไปกักตัวไว้ในโว้ในโรงพยาบาลสนามของเรือนจำ จากนั้น จนท.ได้ประสานมายังโรงพยาบาลระนอง  และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง เพื่อเข้าทำการตรวจเชื้อกลุ่มที่ถูกแยกกักตัว ผลปรากฏว่าพบ 25 ราย ติดเชื้อโควิด-19 มีผลเป็นบวกชัดเจน จึงทำการกักตัวและเฝ้าดูอาการในโรงพยาบาลสนาม ส่วนคนอื่นๆ ก็แยกไปกักตัวไว้อีกโชนจากผู้ต้องขังที่มีอาการปกติ

ผงะ! คลัสเตอร์เรือนจำระนองพบติดเชื้อ 25 เร่งตรวจ 1,752 ผู้ต้องขัง
           

ต่อมาในช่วงเช้าวันที่ 14  ส.ค.  2564 นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง โดยมีนางสุวิมล  ไกสูงเนิน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนอง กล่าวรายงานสรุปสถานการณ์ ว่าจากกรณีเมื่อคือวันที่ 13 ส.ค. 2564 ที่ผ่านมา เรือนจำจังหวัดระนอง พบผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด-19  จำนวน 25  ราย ซึ่งทันที่รับทราบสถานการณ์เรือนจำได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานดังนี้  ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง และโรงพยาบาลระนอง เข้าทำการสอบสวนโรค และตรวจหาเชื้อด้วยวิธี ATK  ให้ผู้ต้องขังทั้งหมดจำนวน 1,752 คน จนกว่าจะแล้วเสร็จ  ประสานขอให้เครื่อง X-ray  พระราชทานตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ซึ่งจะได้รับเครื่องและเริ่มดำเนินการได้ในวันจันทร์ที่ 16 ส.ค. 2564  แยกกลุ่มผู้ต้องขังเปราะบาง กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 โรคออกจากกลุ่มผู้ต้องขังคนอื่นๆ   สำหรับผู้ต้องขังกลุ่มสีเขียวขณะนี้ได้ให้รับประทานยาฟ้าทลายโจร เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันการกระจายเชื้อโควิด-19 ประสานขอยาฟาวิพาราเวียร์จากกรมราชทัณฑ์เพื่อสำรองใช้รักษาผู้ต้องขังกลุ่มเปาะบาง กลุ่มผู้สูงอายุ และลุ่มที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค

ผงะ! คลัสเตอร์เรือนจำระนองพบติดเชื้อ 25 เร่งตรวจ 1,752 ผู้ต้องขัง
 

ผงะ! คลัสเตอร์เรือนจำระนองพบติดเชื้อ 25 เร่งตรวจ 1,752 ผู้ต้องขัง

ภาพ/ข่าว...บุญเลื่อน  พรหมประทานกุล / ระนอง