กระทรวงพาณิชย์เข้ม ขายยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแพงเกินสมควร อาจเจอโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

13 สิงหาคม 2564 วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากที่มีการใช้ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเป็นอีกทางเลือกในการรักษาไวรัสโควิด–19 ทำให้ความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการ
ให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด และหากพบการฉวยโอกาสจำหน่ายแพงเกินสมควรให้ดำเนินการตามกฎหมาย จากข้อมูลบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จัดส่งข้อมูลต้นทุน ราคาจำหน่ายส่ง-ปลีกฟ้าทะลายโจร
มาให้กรมการค้าภายใน และขณะนี้กรมการค้าภายในได้นำข้อมูลราคาจำหน่ายปลีกแต่ละชนิดและขนาด พร้อมทั้งรายชื่อบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายขึ้นเว็บไซต์ของกรมการค้าภายใน (www.dit.go.th) แล้ว เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงราคาจำหน่ายปลีกที่เหมาะสมและสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อได้ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2564 
 

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า การจำหน่ายยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในราคาแพงเกินสมควรถือเป็นการฉวยโอกาสในขณะที่ประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานการณ์ด้านราคาและปริมาณเป็นประจำทุกวัน รวมทั้งมีการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนด้วย หากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าในราคาแพงเกินสมควร หรือมีการกักตุน หรือปฏิเสธการจำหน่าย สามารถแจ้งได้ทางสายด่วน กรมการค้าภายใน 1569 และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ และหากพบว่ามีความผิดอาจต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ