สตูล - ป.ป.ช.สตูล ลงพื้นที่ตรวจสอบประติมากรรมเสาไฟฟ้าวอร์คเวย์เทศบาลเมืองสตูล เผยเป็นการตรวจสอบตามนโยบายเพื่อไขข้อสงสัยว่าโครงการมีความคุ้มค่าหรือมีการฉ้อฉลหรือไม่

     11 สิงหาคม 2564 นายธนกฤต เลิศวิริยวรางกูร ผอ.ปปช.สตูล พร้อมด้วยนายวิเชียร ตันติอาภรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองสตูล เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสตูล ลงตรวจดูพื้นที่โครงการพัฒนาเมืองสตูล ซึ่งสร้างขึ้นในงบประมาณ ปี 57 เป็นเงินจัดสรรตามแผนพัฒนาจังหวัด เป็นเงิน 47,999,900 บาท โดยโครงการดังกล่าวมีสื่อสังคมได้ออกมาตั้งข้อสงสัยถึงความคุ้มค่า หรือมีการฉ้อฉลโดยเฉพาะในเรื่องของเสาไฟฟ้าประติมากรรมรูปเรือสำเภา ที่มีการวิพากวิจารณ์กันว่าแพงเกินความเป็นจริง

ป.ป.ช.สั่งสอบประติมากรรมเสาไฟฟ้า ทม.สตูล      ซึ่งโครงการดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาจ.สตูล ส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจากตัวเมืองสตูลขาดกิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวทั้งที่มีศักยภาพ รวมทั้งส่งเสริมการสร้างรายได้ให้ประชาชน/ชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและรองรับประชาคมอาเซียน ซึ่งตัวโครงการนั้นตั้งแต่บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองสตูลจนถึงบริเวณชุมชนม้าขาว เป็นการสร้างกำแพงกันดินพร้อมบล็อกทางเดิน สร้างทางลงท่าน้ำ แบบขึ้นบันได สะพานคนเดินข้ามคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก 3จุด เสาไฟฟ้าประติมากรรม 72 ต้น ศาลาที่พัก 4 หลัง กระถางต้นไม้ 142 ใบ

ป.ป.ช.สั่งสอบประติมากรรมเสาไฟฟ้า ทม.สตูล

     นายวิเชียร ตันติอาภรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองสตูล กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการของจังหวัดในปี 57 ใช้งบพัฒนาจังหวัดเกือบ 50 ล้านบาท แล้วเสร็จในปี 58 และมอบให้เทศบาลเมืองสตูลดูแลในปี 60 ซึ่งโครงการดังกล่าวติดเทศบาลเมืองสตูลและอบต.ควนขันแต่ทางอบต.ควนขันได้ให้เทศบาลเมืองเป็นผู้ดูแลทั้งหมด ส่วนเรื่องที่ชาวบ้านข้องใจกันโดยเฉพาะเสาไฟฟ้ารูปเรือใบนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างการว่าจ้างจัดซื้อจัดจ้างต่างๆเทศบาลไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวมีเพียงจนท.เข้าไปเป็นคณะกรรมการเท่านั้น หลังรับมอบแล้วเราให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการดูแลเรื่องของการปิดเปิดไฟ และบางส่วนก็ชำรุดทรุดโทรม

ป.ป.ช.สั่งสอบประติมากรรมเสาไฟฟ้า ทม.สตูล      ด้านนายธนกฤต เลิศวิริยวรางกูร ผอ.ปปช.สตูล กล่าวว่า สาเหตุที่มาตรวจสอบในวันนี้ไม่ได้มีการร้องเรียนแต่อย่างใด แต่มีการพูดกันในกระแสโลกโซเชียลและสื่อสังคม โดยเฉพาะกรณีไฟฟ้าประติมากรรมรูปเรือสำเภา เป็นการตรวจสอบตามนโยบายของปปช. เพื่อไขข้อสงสัยว่าโครงการมีความคุ้มค่า หรือมีการฉ้อฉลหรือไม่ จากการตรวจสอบพบว่าโครงการนี้ถ่ายโอนมาจากจังหวัด เทศบาลเข้ามาดูแลในปี 60 งบประมาณเกือบ 48 ล้านโครงการประกอบไปด้วยหลายส่วน

ป.ป.ช.สั่งสอบประติมากรรมเสาไฟฟ้า ทม.สตูล

ป.ป.ช.สั่งสอบประติมากรรมเสาไฟฟ้า ทม.สตูล

ป.ป.ช.สั่งสอบประติมากรรมเสาไฟฟ้า ทม.สตูล      วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนรอบเกาะเมืองสตูล ป้องกันตลิ่งพัง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เสริมรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่/ชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการออกกำลังกาย ในพื้นที่เป็นวอร์คเวย์สำหรับออกกำลังกายและพักผ่อน พื้นที่ขาดการดูแล มีการชำรุดของเสาไฟฟ้าและเรือสำเภา ปปช.เองมาดูแลเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณ

ป.ป.ช.สั่งสอบประติมากรรมเสาไฟฟ้า ทม.สตูล      โดยเฉพาะโครงการแบบนี้ไม่มีราคากลาง เป็นช่องว่างของกฎหมาย ระเบียบข้อกฎหมายยังไม่มีหลักเกณฑ์บังคับใช้จึงทำให้มีช่องว่างดุลพินิจในการจัดซื้อจัดจ้าง จึงดูได้แค่ภาพรวมว่าโครงการที่ทำมาตอบสนองตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ส่วนเรื่องที่ชาวบ้านกังวลกันว่าราคาประติมากรรมเสาไฟฟ้าสูงเกินไปหรือไม่นั้น คงต้องนำเรื่องดังกล่าวเสนอไปยังกระทรวงเพื่อแก้ตัวบทกฏหมายบางข้อ อุดช่องโหว่ที่อาจมีการส่อในเรื่องของการทุจริตต่อไป

ป.ป.ช.สั่งสอบประติมากรรมเสาไฟฟ้า ทม.สตูล ภาพ/ข่าว...ชิดชนก พุดทอง / สตูล