ศบค.เผย สมุทรสาคร อ่วมพบ 3 คลัสเตอร์ใหม่ จากโรงงาน กว่า 300 รายและพบอีกหลายจังหวัด แจงวันนี้ หายป่วย 22,806 ราย ติดเชื้อรายใหม่ 19,843 ราย ดับเพิ่ม 235 ราย ฉีดวัคซีนรวม 21,171,110 โดส

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ (10 ส.ค.64) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของประเทศไทย ประจำวันที่ 10 สิงหาคม ว่า ประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 36 ของโลก ส่วนประเทศในเอเชียพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องได้แก่ อินเดียอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน ญี่ปุ่น บังคลาเทศ และไทย สำหรับอัตราป่วยต่อประชากร 1 ล้านราย สหรัฐอเมริกา 110,403 ราย สหราชอาณาจักร  89,254 ราย มาเลเซีย 38,990 ราย อินเดีย 22,937 ราย อินโดนีเซีย 13,323 ราย ไทย 11,372 ราย ส่วนอัตราการเสียชีวิตต่อประชากร 1 ล้านราย สหราชอาณาจักร 1,909 ราย สหรัฐอเมริกา 1,902 ราย อินโดนีเซีย 392 ราย มาเลเซีย 334 ราย อินเดีย 307 ราย และไทย 94 ราย

 

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 19,843 ราย ในประเทศ 19,424 ราย จากต่างประเทศ 21 ราย จากเรือนจำที่ต้องขัง 398 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 767,088 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 795,951 ราย หายป่วยแล้ว 22,806 ราย หายป่วยสะสม 550,714 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 235 ราย เสียชีวิตสะสม 6,494 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.85 ผู้ป่วยรักษาอยู่ 211,223 ราย ในโรงพยาบาล 62,717 ราย โรงพยาบาลสนามและอื่นๆ 148,506 ราย อาการหนัก 5,450 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 1,106 ราย

 

ผู้รับวัคซีนฉีดแล้ว 21,171,110 โดส เข็มที่หนึ่งเพิ่มขึ้น 350,389 ราย สะสม 16,336,743 ราย เข็มที่สองเพิ่มขึ้น 104,484 ราย สะสม 4,566,345 ราย เข็มที่สามเพิ่มขึ้น 46,457 ราย สะสม 268,022 ราย

ผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 19,843 ราย ต่างประเทศ 21 ราย เป็นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 8,867 ราย  4 จังหวัดภาคใต้ 717 ราย จังหวัดอื่น 67 จังหวัด 9,840 ราย เรือนจำและที่ต้องขัง 398 ราย

 

ผู้ป่วยเสียชีวิต 235 ราย กรุงเทพมหานคร 111 ราย สมุทรสาคร 14 ราย นนทบุรี 10 ราย สมุทรปราการ 6 ราย ปทุมธานี 5 ราย ปัตตานี 9 ราย นราธิวาส 3 ราย สตูล 1 ราย นครราชสีมา 3 ราย อุบลราชธานี 3 ราย หนองคาย 2 ราย ศรีสะเกษ 2 ราย ขอนแก่น 2 ราย กาฬสินธุ์ 1 ราย มุกดาหาร 1 ราย ยโสธร 1 ราย ร้อยเอ็ด 1 ราย หนองบัวลำภู 1 ราย อุดรธานี 1 ราย พิจิตร 13 ราย ตาก 3 ราย กำแพงเพชร 2 ราย สุโขทัย 2 ราย อุทัยธานี 2 ราย นครสวรรค์ 2 ราย พิษณุโลก 1 ราย เพชรบูรณ์ 1 ราย อุตรดิตถ์ 1 ราย อยุธยา 7 ราย ราชบุรี 6 ราย ปราจีนบุรี 5 ราย ฉะเชิงเทรา 4 ราย ประจวบคีรีขันธ์ 2 ราย ชลบุรี 2 ราย สระแก้ว1 ราย ตราด 1 ราย นครนายก 1 ราย เพชรบุรี 1 ราย และระยอง 1 ราย โดยเป็นชาย 122 ราย หญิง 113 ราย ชาวไทย 233 ราย เมียนมา 2 ราย ค่ากลางอายุ 66 ปี (22-100ปี) ไม่ทราบอายุ 1 ราย โดยอายุ 60 ปีขึ้นไป 150 ราย คิดเป็น 64% อายุน้อยกว่า 60 ปีมีโรคเรื้อรัง 75 ราย คิดเป็น 32% ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 8 ราย คิดเป็น 3% ตั้งครรภ์ 1 ราย คิดเป็น 0.4% จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้เสียชีวิตที่บ้าน 2 ราย คือ กรุงเทพมหานครและนราธิวาส อาศัย ไปพื้นที่ระบาด 142 ราย ครอบครัว 31 ราย จากคนรู้จัก 37 ราย

ผู้เดินทางจากต่างประเทศรวม 21 ราย จากประเทศเมียนมา 17 ราย พบเดินทางผ่านช่องทางธรรมชาติวันที่ 7 สิงหาคม เพศหญิง 3 ราย อายุระหว่าง 9- 19 ปี สัญชาติเมียนมา ผลพบเชื้อไม่มีอาการ เข้าพัก รักษาโรงพยาบาลแม่ระมาด จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย เดินทางเข้าประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติวันที่ 2 สิงหาคม เพศหญิงอายุ 47 ปี สัญชาติไทย อาชีพธุรกิจส่วนตัว ผลพบเชื้อไม่มีอาการ เข้าพัก/รักษา LQ ปัตตานี/โรงพยาบาลสนามปัตตานี วันที่ 4 สิงหาคม เพศชาย 2 ราย อายุ 32-33 ปี สัญชาติไทย อาชีพกุ๊ก  ผลพบเชื้อไม่มีอาการ เข้าพัก รักษา LQ ปัตตานี/โรงพยาบาลสนามปัตตานี

 

ทั้งนี้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่สะสมวันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 10 สิงหาคม รวมทั้งประเทศ (ยกเว้นผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร) 764,823 ราย ในเรือนจำ 51,635 ราย นอกเรือนจำ 713,188 ราย จังหวัดอื่น 356,230 ราย กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 356,958 ราย

 

การระบาดที่พบในจังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นประจำวันที่ 10 สิงหาคม หรือคลัสเตอร์ใหม่ คือ จังหวัดสมุทรสาคร อ.เมือง โรงงานไก่แช่แข็ง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 81 ราย โรงงานเซรามิก พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 28 ราย พื้นที่กระทุ่มแบน บริษัทอุปกรณ์ความปลอดภัย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 96 ราย จังหวัดสมุทรปราการ อ.เมือง โรงงานบรรจุภัณฑ์พลาสติก พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16 ราย จังหวัดชลบุรี อ.ศรีราชา บริษัทกระดาษแข็ง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14 ราย พื้นที่เมืองชลบุรี บริษัทเครื่องปรับอากาศ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 20 ราย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ.อุทัย โรงงานขนมขบเคี้ยว พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 26 ราย อ.เสนา บริษัทอุปกรณ์การแพทย์ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14 ราย จังหวัดลพบุรี อ.ท่าวุ้ง บริษัทเคมีภัณฑ์พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16 ราย

 

การให้บริการวัคซีน สะสมวันที่ 28 กุมภาพันธ์ถึง 9 สิงหาคม กรุงเทพมหานคร จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมดสะสม 5,544,666 ครอบคลุมร้อยละ 72.0 กลุ่มผู้ได้รับวัคซีนอายุ 60 ปีขึ้นไปสะสม 932,653 ราย กลุ่มผู้มีโรคประจำตัวสะสม 614,867 รายจังหวัดอื่นๆรวม 67 จังหวัด จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมดสะสม 8,633,155 ราย ครอบคลุมร้อยละ 16.1 กลุ่มผู้ได้รับวัคซีนอายุ 60 ปีขึ้นไปสะสม 2,120,922 ราย กลุ่มผู้มีโรคประจำตัวสะสม 910,897 ราย รวมทั้งประเทศ จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด 16,336,743 ราย ครอบคลุมร้อยละ 22.7 ราย กลุ่มผู้ได้รับวัคซีนอายุ 60 ปีขึ้นไปสะสม 3,414,683 ราย กลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวสะสม 1,795,485 ราย