หมอประสิทธิ์เผย สายพันธ์ุ Delta สามารถแพร่เชื้อได้แม้ได้รับวัคซีนแล้วและอาจใกล้เคียงกับผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัควีน ผลดีคือลดอัตราการเสียชีวิตและอาการรุนแรงได้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทาลัยมหิดล อัปเดตสถานการณ์ Covid-19 จากวิกฤตสายพันธุ์ Delta ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดเผยว่า ในสหรัฐฯมีหน่วยงานการเฝ้าระวังโรคต่าง ๆ ในประเทศ ได้ออกแนวคิดใหม่ขอให้เร่งฉีดวัคซีนมากขึ้นกว่าเดิม ในขณะที่ก่อนหน้านี้สหรัฐฯได้อนุญาตให้ประชาชนถอดหน้ากากอนามัยนอกเคหะสถานได้ แต่ปัจจุบันได้กลับมารณรงค์ให้กลับมาสวมใส่หน้ากากและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหลังจากเจอสายพันธุ์ Delta ระบาด 30-80%ภายในประเทศ 

ขณะนี้ ทั่วโลกมีการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 400ล้านโดส ยังคงพบการระบาดหนักแต่ทำให้ลดอัตราการเสียชีวิตลดลงได้มากขึ้น ในสหรัฐฯได้ออกมาประกาศว่า สำหรับคนที่ได้รับวัคซีนแล้วยังมีโอกาสแพร่เชื้อให้คนอื่นได้ และอาจใกล้เคียงกับคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หมอประสิทธิ์ เผย Delta แพร่ได้แม้ฉีดวัคซีน

สายพันธุ์ Delta มีหลักฐานว่าสามารถทำให้เกิดอาการรุนแรงในกลุ่มที่มีอายุน้อยได้ ซึ่งมีผลจากหลายปัจจัย อีกทั้งรายงานจากมหาวิทยาลัย Wisconsin พบว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วยังพบปริมาณไวรัสในจมูกและคอ ไม่แตกต่างจากผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน

ทั้งนี้ แนวทางการรับมือวิกฤตโควิด-19 จากสายพันธุ์ Delta คือการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อลดอัตราการเสียชีวิต เร่งค้นหาผู้เสี่ยงติดเชื้อและแพร่เชื้อ การได้รับยาที่เร็ว การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อแบบHome Isolation , Community Isolation