การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding Webinar) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่3 (ช่วงที่ 2) คาดเชิญชวนภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนได้ภายในปลายปี 2564

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

9 สิงหาคม 2564 นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาออนไลน์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนในโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 2) โดยระบุว่า โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญเร่งด่วนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และความจุในการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติและสินค้าเหลวสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดย กนอ. เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน และนำความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินงาน เพื่อเสริมสร้างการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม และให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ซึ่งโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ในช่วงที่ 2 นี้ กำหนดให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เป็นรูปแบบ PPP Net Cost โดยประโยชน์ที่เอกชนจะได้รับนั้น จะมาจากการดำเนินกิจการท่าเรือสินค้าเหลวและคลังสินค้าหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ส่วน กนอ.จะมีรายได้จากค่าให้สิทธิการร่วมลงทุน ค่าเช่าพื้นที่ ค่าดำเนินการท่าเรือ ค่าบริการสาธารณูปโภค และค่าธรรมเนียมสินค้าผ่านท่า
 

โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่3 (ช่วงที่ 2) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่3 (ช่วงที่ 2)

“การจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากนักลงทุนภาคเอกชน (Market Sounding) เมื่อวันที่ 7 ส.ค.ที่ผ่านมา เพื่อทำให้ทราบถึงความสนใจของนักลงทุน และการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการตัดสินใจลงทุน รวมถึงได้รับข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วน เพื่อใช้ประกอบการจัดทำเอกสารคัดเลือกเอกชน (Request for Proposal : RFP) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถประกาศเชิญชวนเอกชนเพื่อยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนได้ภายในปลายปี 2564 จากนั้นกำหนดคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนและลงนามสัญญาร่วมทุนในเดือนตุลาคม 2565 และจะเริ่มก่อสร้างโครงการในปี 2567 โดยพร้อมเปิดดำเนินการได้ในปี 2569”นายวีริศ กล่าว
 

วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 แบ่งการพัฒนาโครงการเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ งานขุดลอกและถมทะเล งานระบบสาธารณูปโภค งานอุปกรณ์เดินเรือ และการพัฒนาท่าเรือก๊าซบนพื้นที่ 200 ไร่ โดย กนอ. ได้ลงนามสัญญาร่วมลงทุนโครงการ กับบริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (GMTP) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ระยะเวลาสัมปทานทั้งสิ้น 35 ปี โดยขณะนี้เป็นการดำเนินงานในช่วงที่ 2 กนอ.กำลังดำเนินการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างท่าเทียบเรือ ติดตั้งอุปกรณ์ และการบริหารจัดการท่าเรือบริการสินค้าเหลวบนพื้นที่แปลง A บนเนื้อที่ 200 ไร่ ความยาวหน้าท่าประมาณ 814 เมตร และพื้นที่แปลง C บนเนื้อที่ 150 ไร่ (มีเฉพาะพื้นที่หลังท่า) สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ และเมื่อท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 เปิดให้บริการเต็มศักยภาพจะสามารถรองรับสินค้ากลุ่มน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติเหลว และสินค้าเหลว โดยคาดว่าปริมาณการขนส่งสินค้าเหลวจะเพิ่มขึ้นจาก 27 ล้านตันต่อปีเป็น 31 ล้านตันต่อปี ซึ่งเอกชนจะได้รับสิทธิพัฒนาพื้นที่แปลง A และแปลง C เป็นระยะเวลาแปลงละ 32 ปี
โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่3 (ช่วงที่ 2)

โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่3 (ช่วงที่ 2)

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด