สสจ.ขอนแก่น ยืนยัน การจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับความต้องการที่ร้องขอ พร้อมเตรียมขอวัคซีนไฟเซอร์เพิ่มเติมฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

9 สิงหาคม 2564 จากกรณีองค์กรแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่นออกแถลงการณ์เรียกร้องวัคซีนไฟเซอร์ลHอตบริจาคจากประเทศสหรัฐอเมริกา 1.5 ล้านโดส ซึ่งเดินทางถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 ก.ค.ที่ผ่านมาและจะถูกจัดสรรให้บุคลากรการแพทย์ด่านหน้าทั่วประเทศซึ่งทางโรงพยาบาลขอนแก่นมีการลงชื่อรับวัคซีน 1,400 คนแต่ได้มาเพียง 700 โดสซึ่งแถลงการณ์ออกมาเมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา

เรื่องนี้นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นกล่าวถึงกรณีที่องค์กรแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่นได้ออกแถลงการณ์เรื่องการขอรับวัคซีนไฟเซอร์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าของโรงพยาบาลฯหลังพบว่าได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์จากสำนักงานสาธารณสุขจ.ขอนแก่นเพียง 700 โดส จากเดิมที่ได้มีการเสนอขอรับวัคซีนไฟเซอร์ในการฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด่านหน้าของโรงพยาบาลที่มีอยู่ทั้งหมด 1,400 คนว่ วัคซีนวัคซีนไฟเซอร์ที่ฉีดให้กับุคลากรด่านหน้านั้นจากการที่ได้พูดคุยแล้วทุกที่ของโรงพยาบาลประจำอำเภอขนาดใหญ่ได้มีการขยายเตียงรองรับการใช้ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดสรรวัคซีนโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นหัวหน้าคณะกรรมการทุกครั้งจะมีการประชุมในการจัดสรรวัคซีนโดยจังหวัดขอนแก่นได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด่านหน้ารอบแรก 9,480 โดส จากที่นำเสนอขอรับการจัดสรรให้กับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด่านหน้าทั้งจังหวัด 17,035 คน 
 

สสจ.แจงไฟเซอร์หายขอวัคซีน 1,400 ได้มา 700 โดส

 

โดยรพ.ขอนแก่นขอรับบูสเตอร์เข็ม 3 รวม 1,400 คน รพ.ศรีนครินทร์ 5,200 คน ดังนั้นในรอบแรกที่จังหวัดได้รับมาคณะทำงานได้เร่งจัดสรรไปในระดับอำเภอหรือรพ.ต่างๆตามสัดส่วนแบ่งเฉลี่ยกันตามที่ได้รับมาแต่ละรอบซึ่งในรอบแรกนี้รพ.ขอนแก่นได้รับการจัดสรร 700 คน เท่ากับร้อยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด่านหน้าที่ได้เสนอขอรับการจัดสรรขึ้นมา

สสจ.แจงไฟเซอร์หายขอวัคซีน 1,400 ได้มา 700 โดส

 

 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นกล่าวอีกว่าขอให้ประชาชนให้มั่นใจสสจ.ให้ความสำคัญกับบุคลากรทางการแพทย์ทุกรพ.เท่ากันการจัดสรรวัคซีนได้มีการจัดสรรตามความเหมาะสมตอนนี้ได้มีการขอวัคซีนเพิ่มเติมให้กับบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ปฎิบัติงานด่านหน้าให้ครบตามจำนวนที่ร้องขอ

โดย - พรพรรณ เพ็ชรแสน

สสจ.แจงไฟเซอร์หายขอวัคซีน 1,400 ได้มา 700 โดส