รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสนามและจุดพักคอย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านหน้า

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

7 สิงหาคม 2564 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ ดร.เกียรติพฬ คำดี นายพงศกร เสาร์ทน คณะทำงานฯ นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย ชุด ppe หน้ากากอนามัย ถุงมือทางการแพทย์ เครื่องตรวจวัดออกซิเจนที่นิ้ว พัดลมและชุดเครื่องนอน ไปมอบให้กับจุดพักคอย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น  โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 4 อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น และจุดพักคอยอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี มูลค่ากว่า 2 แสนบาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด่านหน้า

มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จุดพักคอย และ รพ.สนาม

ดร.เกียรติพฬ คำดี คณะทำงานฯ กล่าวว่า ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคนา 2019 นายประภัตร โพธสุทน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้ให้คณะทำงานในพื้นที่ได้ลงไปสำรวจความต้องการในเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของที่จำเป็นที่ต้องใช้ในโรงพยาบาลสนามและจุดพักคอย ก่อนจะนำไปมอบเพื่อสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ด่านหน้าในการดูแลประชาชนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย โดยตั้งเป้าที่จะดำเนินการในหลายพื้นที่ตามความต้องการจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ 

มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จุดพักคอย และ รพ.สนาม
            

ด้านนายแพทย์ณัฐพล หมื่นศรีพรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระยุพราชกระนวน กล่าวว่า ขณะนี้ทางโรงพยาบาลฯ ได้รับผิดชอบดูแลโรงพยาบาลสนามจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ในกรมทหารม้าที่ 7 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามขนาด 200 เตียง โดยแยกที่พักผู้ป่วยชายและหญิงออกจากกัน เพื่อเป็นสถานที่ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย หรือดีขึ้นหลังรับการรักษาในโรงพยาบาล และมีอาการคงที่เพื่อเฝ้าสังเกตอาการ นอกจากนี้ยังใช้อาคารกองบังคับการกรมทหารม้าที่ 7 ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารโรงพยาบาลสนามประมาณ 50 เมตร จัดเป็นที่ทำการและห้องพักของบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีกล้องวงจรปิดคอยสังเกตุอาการผู้ป่วยที่อยู่ภายในโรงพยาบาลสนามตลอด 24 ชั่วโมง 

มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จุดพักคอย และ รพ.สนาม

โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพระราชกระนวน รับผิดชอบในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยจะรับผู้ป่วยจาก 5 อำเภอประกอบด้วย อำเภอกระนวน, น้ำพอง, ซำสูง, อุบลรัตน์ และอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ขณะนี้ได้นำผู้ป่วยที่อาการไม่หนักจำนวน 80 ราย มาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดขอนแก่น 4 เพื่อสงวนเตียงในโรงพยาบาลหลัก ไว้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางไปจนถึงผู้ป่วยอาการหนัก ที่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจในการรักษา รวมทั้งต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากบุคลากรการแพทย์ ซึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของที่ได้รับมอบในครั้งนี้ ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นและขวัญกำลังใจสำหรับเจ้าหน้าที่ด่านหน้าและผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ 

มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จุดพักคอย และ รพ.สนาม มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จุดพักคอย และ รพ.สนาม

 
ภาพข่าวโดย : กฤศเมธ โลโห