กมธ.งบประมาณ 65 ล็อคเงิน 1.6 หมื่นล้าน ต้องใช้จ่ายเยียวยาฟื้นฟูโควิด-19 ให้กับประชาชนเดือนร้อนเท่านั้น งดตีความลักไก่จัดซื้ออาวุธปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

6 สิงหาคม 2564 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า การพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2565 ที่พรรคเพื่อไทย สนับสนุนให้นำงบประมาณที่ตัดลดจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมกว่า 16,000 ล้านบาท ไปเพิ่มให้กับงบกลางของนายกรัฐมนตรี เพื่อแก้ปัญหาโควิด-19 นั้น ซึ่งกมธ.ได้มีมติให้เพิ่มข้อสังเกตไปในร่างพ.ร.บ. เพื่อกำหนดให้การใช้จ่ายงบประมาณของงบกลางค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหา และเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่นายกฯ จะต้องนำไปใช้ในการดำเนินการเพื่อบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยไม่นำไปใช้ในเรื่องอื่นๆ

 

กมธ.ซีกเพื่อไทยดักคอใช้งบกลาง 1.6 หมื่นล.ต้องแก้โควิดเท่านั้น

 

ทั้งนี้ โดยเฉพาะการนำไปจัดซื้ออาวุธปราบฝูงชน เช่น กระสุนยา หรือ แก๊สน้ำตา เป็นต้น โดยหลังจากที่ร่างดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว สำนักงบประมาณจะต้องปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง โดยให้ตัดข้อความการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ออกทั้งหมด ป้องกันการตีความโดยให้ยึดถึงการเยียวยาประชาชน แก้ไขปัญหา และบรรเทาสถานการณ์ อย่างเคร่งครัด 

 

ขณะที่ นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กรุงเทพ พรรคเพื่อไทย ในฐานะโฆษก กมธ. เปิดเผยว่า ผลการประชุมกมธ. นัดสุดท้ายในวันนี้ (6 ส.ค.) ทางกมธ.ได้พิจารณาปรับแก้ในชั้นกมธ.เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งกมธ.ได้ให้ความสำคัญกับงบประมาณสำหรับการแก้ไขโควิด-19 เพราะเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และจะต้องแก้ไขเร่งด่วน โดยหน่วยงานที่ถูกตัดลดงบประมาณมากที่สุด เพื่อนำไปใช้จ่ายในสถานการณ์โควิด-19 ได้แก่ กระทรวงกลาโหมกว่า 3,220 ล้านบาท กระทรวงศึกษาธิการ 1,900 ล้านบาท เป็นต้น รวมทั้งสิ้นกว่า 16,362 ล้านบาท

 

กมธ.ซีกเพื่อไทยดักคอใช้งบกลาง 1.6 หมื่นล.ต้องแก้โควิดเท่านั้น