อำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์ เปิด รพ.สนามแห่งที่2 รองรับผู้ติดเชื้อโควิดกลับมารักษาที่ภูมิลำเนา ทั้งจังหวัดมี รพ.สนามแล้วกว่า 20 แห่ง มีเตียงรองรับผู้ป่วยมากกว่า 3,900 เตียง ขณะยอดผู้ป่วยยังพุ่งต่อเนื่อง 5,407 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 รวมเป็น 8 ราย

5 สิงหาคม 2564 อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เปิดโรงพยาบาลสนามเป็นแห่งที่ 2 ซึ่งเป็นความร่วมมือของเอกชนและส่วนราชการ โดยใช้โกดังของบริษัทโรงสีข้าวนางรอง จำกัด ขนาด 400 เตียง ไว้รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19  ที่จะเดินทางกลับมารักษายังภูมิลำเนา ลดปัญหาความแออัดและเตียงของ รพ.ไม่เพียงพอ  ขณะที่นายไตรเทพ งามกมล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคภูมิใจไทยจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ , นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  , นายอำเภอนางรอง   , ผู้อำนวยการ รพ.นางรอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของ รพ.สนามแห่งที่ 2 ดังกล่าว ซึ่งพบว่าทั้งเตียง ระบบความปลอดภัย สิ่งอำนวยความสะดวก  และบุคลากร มีความพร้อมที่จะรับผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาแล้ว    

เปิด รพ.สนามแห่งที่ 2 อำเภอนางรองพร้อมรับผู้ป่วยกลับบ้าน
ขณะที่ทั้งจังหวัดมีการเปิด รพ.สนามกระจายตามอำเภอต่าง ๆ แล้วกว่า 20 แห่ง  มีเตียงรองรับมากกว่า 3,900 เตียง ขณะนี้มียอดการครองเตียงแล้ว 1,951 เตียง ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อโควิดก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดมียอดสะสมอยู่ที่ 5,407 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย ที่ อ.บ้านกรวด รวมเป็นยอดผู้เสียชีวิตสะสมแล้ว 8 ราย 

เปิด รพ.สนามแห่งที่ 2 อำเภอนางรองพร้อมรับผู้ป่วยกลับบ้าน

 

นายไตรเทพ งามกมล ส.ส.พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า การเปิด รพ.สนามแห่งที่สองของอำเภอนางรอง   ก็เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิดซึ่งทำงานอยู่จังหวัดต่าง ๆ ที่ประสงค์จะเดินทางกลับมารักษายังภูมิลำเนาซึ่งมียอดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่เป็นโกดังโรงสีข้าว ที่ให้ใช้สถานที่เปิดเป็น รพ.สนามจนกว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลาย ซึ่งก็เป็นความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ 
  เปิด รพ.สนามแห่งที่ 2 อำเภอนางรองพร้อมรับผู้ป่วยกลับบ้าน

 

ด้านนายแพทย์พิเชษฐ พืชขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่จะมาดูแลประจำ รพ.สนาม ก็จะมีทั้งแพทย์เฉพาะทาง รวมถึงพยาบาล นักวิชาการและทีมงานด้านอื่น ซึ่งมาจาก รพ.นางรอง แต่ถ้าหากบุคลากรทางการแพทย์ไม่พอ หรือจำเป็นต้องเพิ่มเติมก็มีแผนสำรองด้วยการดึงบุคลากรจาก รพ.สต.ในพื้นที่อำเภอนางรอง และอำเภอใกล้เคียง รวมทั้งโรงพยาบาลชุมชนจาก 8 อำเภอโซนล่างของจังหวัดมาช่วยดูแลผู้ป่วยใน รพ.สนามให้เพียงพอ

เปิด รพ.สนามแห่งที่ 2 อำเภอนางรองพร้อมรับผู้ป่วยกลับบ้าน

ข่าว - สุรชัย พิรักษา