โรงพยาบาลชลบุรี เผยในช่วง 5 วันที่ผ่านมามีบุคลากรของโรงพยาบาลติดเชื้อโควิดแล้วถึง 74 ราย ขอความร่วมมือประชาชนให้มาโรงพยาบาลเฉพาะเมื่อจำเป็นฉุกเฉินเท่านั้น เพื่อความปลอดภัย

5 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลชลบุรี ประกาศ ขอความกรุณาให้มาโรงพยาบาล เมื่อจำเป็นฉุกเฉินเท่านั้น เพื่อความปลอดภัย เนื่องจาก 5 วันย้อนหลังมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ โควิด-19 จำนวน 74 คน 

 

โดยสามารถรับยาทางไปรษณีย์ โดยสแกน QR Code

Link http://cloud1.cbh.moph.go.th:8080/check_app

เบอร์โทร รับยา 038-931520 และ 038-931521 


ขณะที่ ผู้ป่วยที่มีนัดตรวจ ติดต่อเลื่อนนัดได้ที่เบอร์โทรห้องตรวจ ที่ปรากฏบนใบนัดของท่าน 

"รพ.ชลบุรี"เผยมีจนท.ติดเชื้อแล้ว74ราย เตือนปชช.ไม่ฉุกเฉินอย่ามา