กระทรวงคมนาคม เตรียมเปิดใช้เส้นทางที่อนุญาตให้รถวิ่งได้ 120 กม./ชม. เพิ่มอีก 6 เส้นทาง ดีเดย์ 1 กันยายนนี้ พร้อมขยายเส้นทางเพิ่มอีก 2 ระยะ ช่วงมกราคมและเมษายน 2565

5 สิงหาคม 2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการขยายเส้นทางที่อนุญาตให้รถวิ่งได้ 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง ว่า กระทรวงคมนาคมได้ประชุมกำหนดแผนที่จะเปิดเส้นทางที่อนุญาตให้ประชาชนผู้ขับขี่ใช้ความเร็วสูงสุดได้ไม่เกิน 120 กม./ชม. ในช่องทางขวาสุดเพิ่มเติมอีก 6 เส้นทาง ในวันที่ 1 กันยายน 2564

 

เมื่อรวมอีก 2 ระยะที่จะอนุญาตในช่วงเดือนมกราคมและเมษายน 2565 จะมีระยะทางรวมทั้งสิ้น 246 กิโลเมตร 

ดีเดย์ 1 ก.ย.นี้ "คมนาคม"เพิ่มอีก 6 เส้นทางรถวิ่ง 120 กม./ชม.

ทั้งนี้การเปิดเส้นทาง มีรายละเอียดดังนี้..

ระยะที่ 2 จะเปิดให้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป จำนวน 6 สายทาง ประกอบด้วย..

 

 1. ทล. 1 (สนามกีฬาธูปะเตมีย์ - ประตูน้ำพระอินทร์) กม. ที่ 35+000 - กม. ที่ 45+000 จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 10 กิโลเมตร
 2. ทล. 1 (หางน้ำหนองแขม - วังไผ่) กม. ที่ 306+640 - กม. ที่ 330+600 จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 23.96 กิโลเมตร
 3. ทล. 2 (บ่อทอง - มอจะบก) กม. ที่ 74+500 - กม. ที่ 88+000 จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 13.5 กิโลเมตร
 4. ทล. 32 (อ่างทอง - โพนางดำออก) กม. ที่ 50+000 - กม. ที่ 111+473 จังหวัดอ่างทองและสิงห์บุรี ระยะทาง 61.473 กิโลเมตร
 5. ทล. 34 (บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) กม. ที่ 1+500 - กม. ที่ 15+000 จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 13.5 กิโลเมตร
 6. ทล. 304 (คลองหลวงแพ่ง - ฉะเชิงเทรา) กม. ที่ 53+300 - กม. ที่ 63+000 จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 9.7 กิโลเมตร

ดีเดย์ 1 ก.ย.นี้ "คมนาคม"เพิ่มอีก 6 เส้นทางรถวิ่ง 120 กม./ชม.

ระยะที่ 3 จะเปิดให้ใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 จำนวน 5 สายทาง ประกอบด้วย..

 1. ทล. 4 (เขาวัง - สระพระ) กม.ที่ 160+000 - กม.ที่ 167+000 จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 7 กิโลเมตร
 2. ทล. 4 (เขาวัง - สระพระ) กม.ที่ 172+000 - กม.ที่ 183+500 จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 11.5 กิโลเมตร
 3. ทล. 9 (บางแค - คลองมหาสวัสดิ์) กม.ที่ 23+000 - กม.ที่ 31+872 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 8.872 กิโลเมตร
 4. ทล. 35 (นาโคก - แพรกหนามแดง) กม.ที่ 56+000 - กม.ที่ 80+600 จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 24.6 กิโลเมตร
 5. ทล. 219 (สตึก - หัวถนน) กม.ที่ 108+500 - กม.ที่ 122+000 จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 13.5 กิโลเมตร

ระยะที่ 4 จะเปิดให้ใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 จำนวน 3 สายทาง ประกอบด้วย...

 1. ทล. 1 (หนองแค - สวนพฤกษาศาสตร์พุแค) กม.ที่ 79+000 - กม.ที่ 105+000 จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 26 กิโลเมตร
 2. ทล. 347 (เทคโนโลยีปทุมธานี - ต่างระดับเชียงรากน้อย) กม.ที่ 1+000 - กม.ที่ 11+000 จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 10 กิโลเมตร
 3. ทล. 219 (สตึก - หัวถนน) กม.ที่ 122+000 - กม.ที่ 134+500 จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 12.5 กิโลเมตร

 

โดยในเส้นทางที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกันระหว่างกรมการขนส่งทางบกและ ทล. ภายในเดือนสิงหาคม 2564 ที่กระทรวงคมนาคม ซึ่งได้กำชับให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุขและประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

 

พร้อมทั้งให้ กรมทางหลวง ประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ทั้งในมิติของเส้นทางที่จะดำเนินการและวันที่ที่ประชาชนจะสามารถใช้ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อให้เกิดการรับรู้อย่างทั่วถึงและถูกต้องต่อไป