แพร่ - เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดแพร่ นำมุ้งมาล้อมคอกโคที่เลี้ยงไว้กลางทุ่งนา ป้องกันแมลงซึ่งเป็นพาหะของโรคลัมปี สกิน ล่าสุดพบการระบาดแล้วในพื้นที่ 7 อำเภอ เตรียมฉีดวัคซีนให้โค 23,000 ตัว

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ในพื้นที่บ้านปากห้วย หมู่ที่ 6 ตำบลวังธง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ได้หาวิธีป้องกันการเกิดโรคระบาดลัมปี สกินในโคที่เลี้ยงไว้ ด้วยกัน 12 ตัว โดยจะนำมุ้งมาล้อมคอกไว้เพื่อป้องกันแมลงที่จะเข้ามาเกาะดูดเลือดโค ในเวลากลางคืนขณะที่โคพักผ่อน พร้อมสุมไฟไล่ยุง ไล่แมลง ดูแลขณะเลี้ยงให้มีความสะอาด ส่วนกลางวันจะนำมาเลี้ยงในสถานที่โล่ง ดูแลไม่ให้มีแมลงมาตอมไต่ตัวโค ป้องกันการนำเชื้อไวรัสลัมปี สกินมาแพร่สู่โค

แนะ"กางมุ้ง"ให้โค-ป้องกันโรคลัมปี สกิน

แนะ"กางมุ้ง"ให้โค-ป้องกันโรคลัมปี สกิน

นายสัตวแพทย์สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ กล่าวว่า การระบาดของโรคลัมปี สกินกระจายไปทั่วทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดแพร่ มีเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบประมาณ 100 ราย แต่ถือเป็นรายย่อย และสามารถควบคุมได้ถือว่ายังไม่รุนแรง พบโคที่ติดเชื้อเพียง 118 ตัวจากโคที่เกษตรกรเลี้ยงทั้งโคเนื้อและโคนม รวม 1,200 ตัว โดยปศุสัตว์จังหวัดแพร่ได้เข้าไปส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกันโรคลัมปีสกิน 

แนะ"กางมุ้ง"ให้โค-ป้องกันโรคลัมปี สกิน

โดยแนะนำให้เกษตรกรกางมุ้งล้อมคอกโค ป้องกันแมลงเข้าไปดูดเลือดในตอนกลางคืน รวมถึงสุมไฟเพื่อให้ควันไล่แมลงและยุงไม่ให้ไปกัดโค แนะนำเลี้ยงระบบปิด ส่วนวัคซีน ขณะนี้ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ได้รับการจัดสรรวัคซีนเพื่อนำมาฉีดให้กับโคจำนวน 23,000 ตัว และกำลังทำแผนเพื่อทำการฉีดให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคต่อไป

ภาพ/ข่าวโดย กัญญสร ถิ่นทิพย์ / แพร่

 

แนะ"กางมุ้ง"ให้โค-ป้องกันโรคลัมปี สกิน