นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกปัจจุบัน จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นแบบก้าวกระโดด อาวุธสำคัญในการต่อสู้ คือการระดมฉีด vaccine เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา สภาการพยาบาลได้ประกาศรับพยาบาลอาสาสมัคร เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว

คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทุกคนได้ลงชื่อขึ้นทะเบียนเป็นพยาบาลอาสา โดยการสนับสนุนเรื่องการใช้เวลาในวันปฏิบัติงาน และวันหยุดราชการ จากท่านคณบดี รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง เราเริ่มงานตั้งแต่ชุมชนบ่อนไก่ คลองเตย ชุมชนหลักสี่ กับศูนย์บริการสาธารณสุข 53 และมาลงงานต่อเนื่องที่ทำร่วมกับ ววจ. และ AIS ที่โถงอินทนิล อาคาร CAT ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ช่วงปิดภาคการศึกษา เราร่วมลงหน้างาน วันละ 38 คน แต่ช่วงเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน เราสอนหนังสือหนักมาก ร่วมกับงานประจำอื่นๆ เช่นงานวิจัย การปรับปรุงหลักสูตร การเตรียมเอกสารการประเมินตนเองตามรูปแบบของ AUNQA และ EdPEX. การเตรียมการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น จำนวน 120 คน ที่จะเปิดเรียน สัปดาห์ที่สองของเดือนสิงหาคมนี้

คณะพยาบาลศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขออยู่เคียงข้างประชาชน

คณะพยาบาลศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขออยู่เคียงข้างประชาชน

ทำให้เมื่อขยายมาทำงานสนามใหญ่ ที่ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เราต้องจัดอาจารย์ แบ่งเป็นเวรเช้า เวรบ่าย เพราะอาจารย์ที่สอนช่วงบ่าย มาลงสนามช่วงเช้า อาจารย์สอนช่วงเช้ามาลงสนามช่วงบ่าย วันเสาร์เราทำได้เต็มที่ วันอาทิตย์ เตรียมสอน ทำงานวิจัย เวลาที่เราใช้ไปทั้งหมด คือ 32 วัน คิดเป็นชั่วโมง ได้ 350 ชั่วโมง เราไม่เคยบ่น เราไม่เคยเหนื่อย เพราะเรารู้ดีว่าเราเป็นบุคคลหลักในการเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างสำหรับกระบวนการฉีด vaccine  เราตรวจนับยา จัดยาเพื่อการลงรหัส จัดระบบการจ่ายยา ทำกระดาษบันทึกจำนวนเข็มจำนวนขวด รักษาอุณหภูมิยาให้เป็นไปตามมาตรฐาน ฉีดยาด้วยความชำนาญและนุ่มนวล สื่อสารให้ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนมั่นใจ และเข้าใจเรื่องการปฏิบัติตัวหลังการฉีดยา ทุกเข็มที่ปักลงไปบนต้นแขนเราปักอย่างมีมาตรฐาน ทุกครั้งที่เดินยาเข้าไปในกล้ามเนื้อ เราระลึกเสมอว่า นี่คือการทำให้ประชาชนเริ่มสร้างภูมิคุ้มกัน ทุกครั้งที่เราถอนเข็ม ประชาชนทุกคนมองหน้ายกมือไหว้ ผู้สูงวัยก็ให้ศีลให้พร

คณะพยาบาลศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขออยู่เคียงข้างประชาชน คณะพยาบาลศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขออยู่เคียงข้างประชาชน

หากเปรียบการระบาดของโรคเหมือนสงคราม ท่านคณบดี รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง เหมือนจอมทัพ สั่งการแม่ทัพประจำกองกำลังต่างๆ จัดกองทหารคืออาจารย์พยาบาล ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ใช้ vaccine เป็นเครื่องปกป้องประชาชนแสนกว่าคน สร้างภูมิคุ้มกันต่อสู้กับโรคระบาดครั้งรุนแรงนี้ เรายังได้รับการสนับสนุนจากกองกำลังพยาบาล ม.เกษตร พยาบาล วพบ นพรัตน์วชิระ พยาบาลโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทั้งพยาบาลที่มีประสบการณ์ พยาบาลน้องใหม่ นักศึกษาพยาบาล และทุกคนที่ร่วมทีมกับเรา ทั้งอาจารย์แพทย์ ทีมอาสาภาคประชาชน และบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงสุด อาจารย์ จนถึง พี่แม่บ้าน และพี่ รปภ.ทุกคน มีเป้าหมายเดียวกันคือ ขออยู่เคียงข้างประชาชน

คณะพยาบาลศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขออยู่เคียงข้างประชาชน คณะพยาบาลศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขออยู่เคียงข้างประชาชน