เพชรบูรณ์ - รับมอบฟ้าทะลายโจร 3 แสนเม็ด ผลิตจากใบฟ้าทะลายโจรที่ชาวบ้านร่วมกันบริจาค เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ติดโควิด-19 โครงการสนองพระปณิธานในหลวง ร.10

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เวลา 09.30 น.วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ที่ศาลาจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯทั้ง 3 คน รับมอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟ้าทลายโจรชนิดชนิดแคปซูล จำนวน 300,000 เม็ด ตามโครงการสนองพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปลูกสมุนไพร "ฟ้าทะลายโจร" เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จ.เพชรบูรณ์ ที่อาการไม่รุนแรง จากศูนย์เรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน (วัดป่าศิลา สาขาวัดสระเกศ) ต.ศิลา อ.หล่มเก่า โดยนายสัญญา กองสังข์ ประธานคณะกรรมศูนย์ฯ และนายเสกสรร กลิ่นพูล นายอำเภอหล่มเก่า ซึ่งดำเนินการผลิต ในขณะที่ทางสำนักวัฒนธรรมธรรมจังหวัดฯนางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดฯ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯและฝ่ายประสานงานดังกล่าว
เพชรบูรณ์รับมอบฟ้าทะลายโจร 3 แสนเม็ดรักษาผู้ป่วยโควิดอาการไม่รุนแรง

 

นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า สำหรับสมุนไพรฟ้าทะลายโจรชนิดแคปซูลดังกล่าว ทางศูนย์เรียนรู้ฯวัดป่าศิลาร่วมกับวัดต่างในพื้นที่ ร่วมกันผลิตเพื่อนำมาใช้บรรเทาอาการผู้ป่วยติดเชื้อโควิดในพื้นที่จ.เพชรบูรณ์ โดยสมุนไพรฯทั้งหมดนี้ตามแผนจะส่งมอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯไปกระจายแจกทุกอำเภอ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ทุกโรงพยาบาลเพื่อใช้กับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดในระยะที่ทางแพทย์เห็นสมควรจะใช้สมุนไพรดังกล่าว

เพชรบูรณ์รับมอบฟ้าทะลายโจร 3 แสนเม็ดรักษาผู้ป่วยโควิดอาการไม่รุนแรง
 

นายกฤษณ์ กล่าวอีกว่า สำหรับวัตถุดิบใบสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ได้รับมาจากการบริจาคจากประชาชนในจังหวัดทั้งสิ้น โดยได้รับบริจาคจำนวนหลายตัน จนสามารถผลิตเป็นสมุนไพรฟ้าทะลายโจรชนิดแคปซูลได้ถึง 3 แสนเม็ด สำหรับในครั้งนี้ถือเป็นระยะแรกโดยเรายังมีแผนการผลิตในช่วงต่อ ๆ ไปอีก เพื่อเพิ่มปริมาณสมุนไพรให้เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ และถือโอกาสนี้ขอขอบคุณชาวเพชรบูรณ์ทุกคน ที่ช่วยกันบริจาคใบฟ้าทะลายโจรและแคปซูลบรรจุ อย่างไรก็ตามหากการผลิตเพียงพอในจังหวัด และมีส่วนที่เหลือก็พร้อมแจกจ่ายให้กับจังหวัดใกล้เคียงด้วย
และยังมีประชาชน ผู้ใจบุญ รวมทั้งคณะกรรมพัฒนาสตรีอำเภอเมืองฯ นำโดยนางอรวรรยา หุ่นทอง ประธานฯ นางญานินี และ นายทศพร บัวบาง นำสมุนไพรฟ้าทะลายโจรชนิดแคปซูลมามอบให้อีกด้วย

เพชรบูรณ์รับมอบฟ้าทะลายโจร 3 แสนเม็ดรักษาผู้ป่วยโควิดอาการไม่รุนแรง

ข่าว สุนทร คงวราคม