ศปก.ศบค. ยึดตาม"กรมอนามัย"ให้ประชาชนสั่งซื้ออาหารในห้างผ่านเดลิเวอรี่เท่านั้น เสนอช่อง นำอาหาร – เครื่องดื่มวางขายในซุปเปอร์มาร์เก็ต

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

4 สิงหาคม 2564 รายงานข่าวจากที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศปก.ศบค. แจ้งว่า ยังคงเน้นย้ำมาตรการสำหรับร้านอาหารเครื่องดื่มในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ สถานประกอบการกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยให้ดำเนินการได้เฉพาะการจำหน่ายในรูปแบบการสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มผ่านบริการขนส่งอาหาร หรือ Food delivery service ทั้งในระบบออนไลน์ระบบโทรศัพท์ หรือระบบบริการช่วยเหลือของร้านอาหาร เครื่องดื่ม ในการจัดส่งที่ไม่ให้ผู้บริโภคสัมผัสติดต่อใกล้ชิดกับร้านอาหารเครื่องดื่มโดยตรง

 

ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการแออัดในบริเวณร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มและเปิดได้ไม่เกิน เวลา 20:00 น. โดยให้ผู้จัดการ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในสถานที่ข้างต้น จัดเตรียมพื้นที่เพิ่มเติมภายในบริเวณซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดจนเสี่ยงต่อการแพรระบาด สำหรับจำหน่ายอาหารจากร้านภายในห้าง ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบกิจการอื่น ที่มีลักษณะคล้ายกัน สำหรับรับคำสั่งซื้อจากผู้บริโภคหรือมาใช้บริการ

 

โดยร้านอาหารเครื่องดื่มภายในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันสามารถให้บริการในการนำส่งอาหารเครื่องดื่มมาวางจำหน่าย ให้ที่จัดเตรียมพื้นที่ไว้ให้ภายในบริเวณซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือสถานที่เหมาะสม ที่ให้ผู้จัดการ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ กำหนดเป็นพื้นที่รอคิว มีบริเวณพักคอยที่เว้นระยะห่างเหมาะสมขณะเดียวกันยังคงเน้นย้ำแนวทางเดียวกันกับที่เคยดำเนินการในห้วงเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้

 

 

นอกจากนี้ แหล่งข่าวในที่ประชุม ศปก.ศบค. ยังย้ำว่ามาตรการดังกล่าวนั้น กรมอนามัยได้ดำเนินการชี้แจงไปแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ซึ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปตามที่กรมอนามัยได้ชี้แจง คือ ไม่จำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง เพื่อลดการติดต่อระหว่างผู้จำหน่ายและผู้บริโภค ซึ่งอาจไปแออัดและรวมตัวบริเวณหน้าร้านในจำนวนหลายคน โดยต้องดำเนินการภายในเงื่อนไข เวลา และการจัดระบบระเบียบ ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด