จังหวัดระนองประกอบพิธีส่งมอบกระบือเผือก ตามโครงการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาติทูลเกล้า ถวายกระบือเผือกสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

4 สิงหาคม 2564  เวลา 09.39 น. จังหวัดระนองประกอบพิธีส่งมอบกระบือเผือก ตามโครงการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาติทูลเกล้า ถวายกระบือเผือกสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานในพิธีส่งมอบ และพลเอกปวริศ แจ่มสว่าง ประธานคณะรับมอบ นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย เลขานุการในพระองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธ์ พร้อมคณะ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทูลเกล้าถวายฯ  เข้าร่วมพิธี ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง

ทูลเกล้ากระบือเผือก 6 ตัว ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

ทูลเกล้ากระบือเผือก 6 ตัว ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
       

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กราบบังคมทูล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนา ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพร พร้อมมอบสายมงคลให้แก่ประธานในพิธีและผู้ถวายกระบือเผือก พระสงฆ์ปะพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล คล้องพวงมาลัย ป้อนหญ้า พรมน้ำอบน้ำหอมไทยเพื่อเป็นสิริมงคล 

ทูลเกล้ากระบือเผือก 6 ตัว ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

ทูลเกล้ากระบือเผือก 6 ตัว ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
        

ทูลเกล้ากระบือเผือก 6 ตัว ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

สำหรับกระบือเผือกทั้ง 6 ตัว ประกอบด้วย พ่อพันธุ์ คุณเงิน อายุ 13 ปี,แม่พันธ์ คุณทอง อายุ 13 ปี,แม่พันธ์ คุณนาค อายุ 6 ปี, คุณสดชื่น อายุ 2 ปี ,คุณบุญมี อายุ 1 ปี 11 เดือน,คุณวาสนา อายุ 1 ปี 10 เดือน และลูกกระบือที่เกิดเพิ่มอีก 2 ตัว จะนำไปส่งที่โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้มอบเอกสารพระราชทานกระบือเผือกให้กับ พลเอกปริศ แจ่มสว่าง ประธานคณะรับมอบ เอกสารสำคัญในพิธีโครงการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ทูลเกล้าถวายกระบือเผือก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อดำเนินการถวายในวาระโอกาสต่อไป.

ภาพ/ข่าว..บุญเลื่อน  พรหมประทานกุล / ระนอง