อย่าซื้อ! ยา"ฟาวิพิราเวียร์" กินเอง อย.เตือน อาจเป็นยาปลอม ระบุ การใช้ยาที่ไม่ถูกวิธีอาจทำให้เกิดเชื้อดื้อยา ส่งผลให้ยาไม่มีผลต่อการรักษาและอาจเสียชีวิตได้ หากสงสัยว่าปลอมหรือไม่ สอบถามได้ที่สายด่วน 1556

วันนี้ (4 ส.ค.64) นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ขณะนี้ ปรากฏว่า มีการขายยา “ฟาวิพิราเวียร์” โดยไม่ได้รับอนุญาต เตือนประชาชนอย่าซื้อยามารับประทานเอง เพราะอาจได้ยาปลอมที่ไม่มีตัวยาสำคัญอยู่เลย หรือได้รับยาที่ไม่มีคุณภาพมาตรฐาน และอาจได้รับอันตรายจากสารปนเปื้อน รวมถึงการซื้อยาผ่านอินเตอร์เน็ต ที่อาจไม่ได้รับคำแนะนำในการใช้ยาที่ถูกต้อง

ยาฟาวิพิราเวียร์จัดเป็นยาควบคุมพิเศษ ที่ต้องสั่งจ่ายและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ ซึ่งต้องติดตามอาการข้างเคียงและผลการรักษาระหว่างการใช้ยา อีกทั้งในผู้ป่วยบางกลุ่มจำเป็นต้องคำนึงถึงประโยชน์และความเสี่ยงจากผลข้างเคียงโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์ นอกจากนี้ต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำ การใช้ยาที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดเชื้อดื้อยาได้ง่าย ส่งผลให้ยาใช้ไม่ได้ผลและผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้ในที่สุด” นพ.สุรโชค กล่าว

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีผู้ไม่หวังดีหลอกขายยาให้แก่ประชาชน ทั้งมีการลักลอบนำยาของผู้ป่วยมาขายหรือเจตนาปลอมให้เชื่อว่าเป็นยาฟาวิพิราเวียร์หลอกขายตามอินเตอร์เน็ต ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หากประชาชนสงสัยว่ายาฟาวิพิราเวียร์ที่ได้รับเป็นยาปลอมสามารถสอบถามและแจ้งเบาะแสที่สายด่วน 1556 อีเมล์ [email protected]

 

ทั้งนี้ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาในระบบที่รัฐจัดเตรียมไว้ให้จะได้รับยาฟาวิพิราเวียร์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย