อุทยานแห่งชาติภูเรือประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือ ฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหลังซบเซาด้วยการระบาดของพิษโควิดมานาน

3 สิงหาคม 2564 นายฑีฆาวุฒิ ศรีบุรินทร์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติภูเรือ ได้ออกประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือตามประกาศอุทยานแห่งชาติภูเรือ ทั้งนี้ ตามที่อุทยานแห่งชาติภูเรือออกประกาศ ฉบับลงวันที่ 25 เมษายน 2564 เรื่อง ปิดบริการบ้านพักนักท่องเที่ยว ลานกางเต็นท์ และแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูเรือเป็นการชั่วคราว เพื่อปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตั้งแต่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่ามีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง และประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) นั้น
 

เนื่องจากได้มีประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง   ยกเลิกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) โดยให้พิจารณาเปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรมบางแห่งที่สามารถดำเนินการได้ ด้วยเหตุนี้ อุทยานแห่งชาติภูเรือ จึงพิจารณาถึงการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวซึ่งได้รับความเดือดร้อนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มานานหลายระลอกตั้งแต่ปี 2563  เป็นต้นมา    
 

จึงประกาศ “เปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564” เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย หมายเลขโทรศัพท์ 088-5095-299

ฝ่าวิกฤตโควิด ภูเรือเปิดเที่ยวให้กางเต็นท์ได้แล้ว

ข่าว บุญชู ศรีไตรภพ