โคราชเศร้าอีก ! โควิดคร่าชีวิตผู้สูงวัยโนนสูง 2 ราย สัมผัสเชื้อลูกหลาน ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา ยังพบผู้ป่วยรายใหม่ 412 ราย

3 สิงหาคม 2564 เมื่อเวลา 11.30 น. นายแพทย์นรินทร์รัชต์  พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา ว่า พบผู้ป่วยรายใหม่ 412 ราย อยู่ในพื้นที่ อ.บัวใหญ่ 59 ราย อ.โนนไทย 53 ราย อ.ประทาย 42 ราย อ.เมืองยาง 34 ราย อ.สีคิ้ว 31 ราย อ.เสิงสาง 29 ราย อ.ด่านขุนทด 20 ราย อ.ชุมพวง 18 ราย อ.ขามสะแกแสง 17 ราย อ.บ้านเหลื่อม 17 ราย อ.โชคชัย 16 ราย อ.ครบุรี 15 ราย อ.แก้งสนามนาง 11 ราย อ.โนนแดง 9 ราย อ.จักราช 7 ราย อ.ปักธงชัย 7 ราย อ.หนองบุญมาก 6 ราย อ.พิมาย 5 ราย อ.วังน้ำเขียว 4 ราย อ.เฉลิมพระเกียรติ 3 ราย อ.เมือง 3 ราย อ.สีดา 3 ราย อ.สูงเนิน 2 ราย และ อ.บัวลาย 1 ราย 

โคราชเศร้าอีก ! โควิดคร่าชีวิตผู้สูงวัยโนนสูง 2 ราย สัมผัสเชื้อลูกหลาน
 

สอบสวนโรคเป็นผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 252 ราย ผู้ป่วยเดินทางกลับมารักษา 94 รายและสัมผัสผู้ป่วย 66 รวมยอดสะสม 7,870 ราย รักษาหาย 3,457 ราย ยังรักษาอยู่ 4,347 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย เป็นผู้ป่วยลำดับที่ 3,388 หญิงอายุ 80 ปี ต.พลสงคราม อ.โนนสูง ประวัติสัมผัสผู้ป่วยที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 12 ก.ค. ผู้ป่วยมีอาการไข้ เจ็บคอ ปวดเมื่อย วันที่ 19 ก.ค.ลูกนำกลับมารักษาที่โรงพยาบาลโนนสูง วันที่ 21 ก.ค. อาการไม่ดีขึ้นส่งต่อ รพ.มหาราช นครราชสีมา มีภาวะปอดอักเสบรุนแรงทำให้เสียชีวิตและผู้ป่วยลำดับที่ 2,858 หญิงอายุ 89 ปี ต.โนนสูง อ.โนนสูง วันที่ 18 กค. มีอาการไม่เสบาย ตรวจหาเชื้อที่ รพ.โนนสูง ผลยืนยันติดเชื้อ วันที่ 22 ก.ค.มีอาการไอ หอบ ส่งต่อ รพ.มหาราช นครราชสีมา ผู้ป่วยมีโรคประจำตัว เบาหวานและความดันโลหิตสูงทำให้เสียชีวิต

โคราชเศร้าอีก ! โควิดคร่าชีวิตผู้สูงวัยโนนสูง 2 ราย สัมผัสเชื้อลูกหลาน

โดย - เกษม  ชนาธินาถ