ข่าวปลอมกรณี “ใบหนานเฉาเหว่ย” สามารถรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 หายได้ สนช.ออกมาเตือน อย่าโพสต์-แชร์ มีความผิดโทษจำคุก 5 ปี ปรับ 1 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

วันนี้ (3 ส.ค.64) พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตือนการแชร์ข้อมูลข่าวปลอมในกรณีใบหนานเฉาเหว่ยสามารถรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 หายได้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีนโยบายในการสร้างการรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนหรือข่าวปลอมจากผู้ไม่หวังดี โดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งในวันนี้มีการตรวจพบข่าวปลอม 1 กรณี คือกรณีใบหนานเฉาเหว่ยสามารถรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 หายได้นั้น

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ได้ตรวจสอบข้อมูลกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขแล้ว ยืนยันว่ากรณีดังกล่าวนั้นเป็https://www.facebook.com/search/top/?q=ANTI-FAKE%20NEWS%20CENTERนข่าวปลอม (Fake News) เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลการศึกษาวิจัยใดๆ ที่ยืนยันว่าใบหนานเฉาเหว่ยสามารถรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้จริง ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลจนกว่าจะตรวจสอบความถูกต้องให้ชัดเจนเสียก่อน เพื่อมิให้เกิดความสับสนและตื่นตระหนกในสังคม เพราะในปัจจุบันนี้มีข่าวปลอมในลักษณะนี้เกิดขึ้นทุกวัน

สำหรับการกระทำของผู้ที่ผลิตข่าวปลอมและผู้ที่เผยแพร่เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 14(2), (5) มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ผลิตข่าวปลอมและผู้ที่เผยแพร่ทุกรายอย่างเด็ดขาดจริงจังและต่อเนื่องต่อไป

 

นอกจากนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเบาะแสการกระทำความผิด สามารถแจ้งผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ https://www.antifakenewscenter.com, เฟซบุ๊ก ANTI-FAKE NEWS CENTER, ทวิตเตอร์ @AFNCThailand, ไลน์ @antifakenewscenter และช่องทางโทรศัพท์โทรสายด่วน GCC 1111 ต่อ 87 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง