ชลบุรี ยอดพุ่งต่อเนื่อง ติดเชื้อใหม่ 1,359 ราย เสียชีวิต 5 ราย ผู้ป่วยที่ติดเชื้อกันมากที่สุดยังคงมาจากสถานที่ทำงานและบุคคลในครอบครัว ขณะนี้มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในสถานประกอบการ 21 แห่ง และตลาด 5 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 10 แห่ง และชุมชน 4 แห่ง

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เพจเฟซบุ๊ก “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี” รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ ณ เวลา 06.30 น. สรุป ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้  จำนวน 1,359 ราย เสียชีวิต 5 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ประกอบด้วย 1. Cluster บริษัท เบญจมาศ ไซด์งานก่อสร้าง บชร.1 อำเภอเกาะจันทร์ 4 ราย 2. Cluster บริษัท อัลฟาคาสท์ จำกัด อำเภอเมืองชลบุรี 2 ราย 3. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 31 ราย

ชลบุรี ทะลักไม่หยุด ยอดผู้ติดเชื้อใหม่ 1,359 ราย ดับ 5 ราย

4. บุคคลากรทางการแพทย์ 20 ราย 5. สถานประกอบการในจังหวัดระยองหลายแห่ง 46 ราย 6. ให้ประวัติเดินทางไปต่างจังหวัด 6.1 กทม. 3 ราย 6.2 จังหวัดสมุทรสาคร 1 ราย 7. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 7.1 ในครอบครัว 308 ราย 7.2 จากสถานที่ทำงาน 224 ราย 7.3 บุคคลใกล้ชิด 18 ราย 7.4 ร่วมวงสังสรรค์ 2 ราย 8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 311 ราย 9. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 389 ราย

วันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 1,535 ราย, ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น จำนวน 471 ราย, และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม ขณะนี้มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในสถานประกอบการ 21 แห่ง และตลาด 5 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 10 แห่ง และชุมชน 4 แห่ง