ศบค.เผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันอังคารที่ 3 ส.ค. 64 รวม 18,901 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 18,158 ราย ภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 743 ราย ผู้ป่วยสะสม 623,322 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วย 18,590 ราย หายป่วยสะสม 410,405 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) กำลังรักษา 209,039 ราย เสียชีวิต 147 ราย

ยังสาหัส ศบค.เผยวันนี้ผู้ติดเชื้อรวม 18,901 ราย เสียชีวิต 147 ราย หายป่วย 18,590 ราย