จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ขณะนี้มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และอาจทำให้ติดเชื้อได้ง่าย จนหลายคนกังวลว่า การออกไปนอกนั้นอาจจะนำเชื้อไวรัสโควิด-19 กลับเข้ามาในบ้านด้วย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงได้แนะแนวทางปฏิบัติ 10 ประการ สำหรับทุกบ้าน เพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19 เข้าบ้าน คือ

1.ทำความสะอาดรถยนต์ทุกครั้งหลังใช้งาน โดยใช้น้ำผสมผงซักฟอกทั่วไปหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ เช็ดทำความสะอาดที่ปิดเปิดประตูรถและห้องโดยสารภายในเช่น เบาะที่นั่ง พวงมาลัย ปุ่มเปิด-ปิดแอร์ วิทยุ เป็นต้น     

2.เก็บรองเท้าไว้นอกบ้าน นอกห้อง

3.ถอดหน้ากากอนามัยใส่ถุงให้มิดชิด และทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิดแยกเฉพาะ

4.เช็ดทำความสะอาดกระเป๋า โทรศัพท์มือถือ นาฬิกาข้อมือ แว่นตา กุญแจบ้าน กุญแจรถ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

5.ล้างมือฟอกสบู่นานอย่างน้อย 20 วินาที 

6.หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของในบ้านหรือนั่งบนเก้าอี้ โซฟา ก่อนอาบน้ำ

7.ไม่สัมผัสสัตว์เลี้ยง หรือบุคคลในบ้าน ก่อนอาบน้ำ

8.แยกเสื้อผ้าที่ใส่ไปนอกบ้าน ออกจากเสื้อผ้าที่ใช้ใส่ในบ้าน ไม่ให้ปะปนกัน

9.อาบน้ำสระผมทันที

10.เมื่อรับประทานอาหารร่วมกันกับสมาชิกในบ้าน ให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัวตักอาหาร      

10วิธีไม่นำเชื้อเข้าบ้าน

จากการสอบสวนโรคในผู้ที่ติดเชื้อ มีข้อสังเกตพบว่า ผู้ติดเชื้อไม่สามารถระบุพิกัดหรือแหล่งของการติดเชื้อเหมือนที่ผ่านมาได้ ดังนั้น กรมควบคุมโรค จึงมุ่งเน้นที่การป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าสู่บ้านเรือนที่พักอาศัยทุกประเภทให้ได้มากที่สุดเพื่อให้บ้านหรือที่พักเป็นพื้นที่ปลอดภัย ปลอดเชื้อ กรมควบคุมโรค จึงแนะนำ 10 มาตรการดังกล่าว โดยย้ำว่าให้ทุกคนปฏิบัติทันทีหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนอกบ้าน 

นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ข้อปฏิบัติ 10 ประการที่กล่าวมา จะเสริมกับมาตรการของรัฐบาล และขอให้ลดการออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมั่นใจว่าความร่วมมือจากประชาชน จะสามารถชะลอการติดเชื้อรายใหม่ได้ โดยประชาชนสามารถติดตามข่าวสารคำแนะนำของกรมควบคุมโรคได้ที่เว็บไซต์กรมควบคุมโรค และเฟซบุ๊ก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค