รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา แถลงข่าวยืนยันไม่มีการ "ล็อกดาวน์" อำเภอหาดใหญ่ ระบุที่เป็นข่าวอยู่นั้นเป็นข่าวเฟคนิวส์ (Fake News) ยอมรับใช้มาตรการควบคุมเพื่อให้การแพร่ระบาดน้อยที่สุด หลังจากตัวเลขผู้ติดเชื้อสูง

2 สิงหาคม 32564  นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวในการแถลงข่าวกรณีข่าวจะมีการล็อกดาวน์อำเภอหาดใหญ่ว่า การแพร่ระบาดของอำเภอหาดใหญ่ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาตัวเลขผู้ติดเชื้อสูง
แต่รายละเอียดที่มีการพูดคุยกันสำหรับกลุ่มเสี่ยงของเราอยู่ตรงไหนบ้าง ถ้าเป็นกลุ่มโรงงานก็จะมีท่านอุตสาหกรรมจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) รับไปดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด

"ล็อกดาวน์หาดใหญ่" เฟคนิวส์ เป็นเพียงมาตรการควบคุมการระบาด "ล็อกดาวน์หาดใหญ่" เฟคนิวส์ เป็นเพียงมาตรการควบคุมการระบาด
          

"ถ้าเกิดมีการแพร่ระบาดเจอผู้ติดเชื้อของกลุ่มที่เราสุ่มตรวจร้อยละ 5 ทางโรงงานก็จะต้องดำเนินการ“บับเบิลแอนด์ซีล”ทั้งโรงงาน ถึงแม้ว่าบางโรงงานอาจจะไม่ถึง แต่ทางสสจ.คิดว่าแนวโน้มอาจจะถึงไม่ต้องรอให้ถึงร้อยละ5ดำเนินการได้เลย"

"ล็อกดาวน์หาดใหญ่" เฟคนิวส์ เป็นเพียงมาตรการควบคุมการระบาด
            
ซึ่งเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้ไหลไปสู่ชุมชน หมู่บ้านไหน ชุมชนไหน มีการแพร่ระบาดทางผู้บริหารท้องถิ่นก็มีความจำเป็นต้องปิดหมู่บ้าน
          

ฉะนั้นจึงอยากเรียนกับพี่น้องประชาชนว่ายังไม่มีการล็อกดาวน์อำเภอหาดใหญ่อย่างที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ แต่จะเป็นมาตรการที่ควบคุมเพื่อให้การแพร่ระบาดของหาดใหญ่น้อยที่สุด

"ล็อกดาวน์หาดใหญ่" เฟคนิวส์ เป็นเพียงมาตรการควบคุมการระบาด
          
"ยังไม่มีมาตรการไหนของจังหวัดที่ออกมาเพื่อบังคับใช้เฉพาะอำเภอหาดใหญ่ อำเภอเดียว ข่าวที่ออกไปในขณะนี้ทางทางภาษาอังกฤษเขาเรียกว่านี้ข่าวเฟคนิวส์(Fake News) เป็นข่าวไม่จริงครับ" รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าว

ข่าวโดย...สมชาย  สามารถ