กรมราชทัณฑ์ รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน ไม่พบเรือนจำแพร่ระบาดเพิ่ม สถานะเรือนจำที่แพร่ระบาดยังคงที่

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 นาฬิกา นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 นาฬิกา) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 175 ราย (พบในเรือนจำสีแดง 168 ราย และพบในห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่ 7ราย) รักษาหายเพิ่ม 372 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 7,715 ราย (กลุ่มสีเขียว 80.1% สีเหลือง 19.5% และสีแดง 0.4%) ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต

นายอายุตม์ กล่าวว่า วันนี้สถานะเรือนจำที่แพร่ระบาดยังคงที่ คือ มีเรือนจำสีแดงที่พบการแพร่ระบาด 29 แห่ง เรือนจำสีขาวที่ไม่พบการระบาด 106 แห่ง และสิ้นสุดการระบาดแล้วจำนวน 7 แห่ง โดยมีผู้ติดเชื้อรักษาหายสะสม 39,258 ราย หรือ 82.6% ของผู้ติดเชื้อสะสม 47,551 ราย เสียชีวิตสะสมรวม 61 ราย คิดเป็นอัตรา 0.1% ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด

นายอายุตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หากพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดแยกตามพื้นที่ พบว่ามีผู้ต้องขังติดเชื้อระหว่างรักษา ในเรือนจำและทัณฑสถานพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 1,100 ราย ปริมณฑล 2,131 ราย และต่างจังหวัด 4,484 ราย ซึ่งกรมราชทัณฑ์ ได้สนับสนุนยา เวชภัณฑ์ และบุคลากรเพื่อเข้าช่วยเหลือทุกแห่งเรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะการสนับสนุนฟ้าทะลายโจร สำหรับใช้รักษาและเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ต้องขังตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยิ่งในเรือนจำที่พบการแพร่ระบาด ที่มีจำนวนผู้ต้องขังเสี่ยงสูงที่อาจจะได้รับเชื้อมากกว่าเรือนจำทั่วไป ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์พบว่า การให้ยาฟ้าทะลายโจรแก่ผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ สามารถลดความรุนแรงของโรคได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม จะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับกระบวนการรักษา และการพิจารณาใช้ยาต้านไวรัสอื่นๆ ตามลักษณะอาการและความรุนแรงของโรค ภายใต้การดูแลของแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับยาในปริมาณที่เหมาะสมทั้งในแง่ของการรักษา และการสร้างภูมิคุ้มกันต่อไป กรมราชทัณฑ์เผย ไม่พบเรือนจำแพร่ระบาดเพิ่ม