เจ้าอาวาสวัดสวรรคาราม จังหวัดสุโขทัย ยกอาคารศูนย์ปฎิบัติธรรมสร้างศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว  แบ่งเบาภาระโรงพยาบาล ขนาด 40 เตียง หากมีการพบเชื้อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นสามารถขยายได้เป็น 70 เตียง 

 

               เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 31ก.ค 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้เดินทางไปยังวัดสวรรคาราม(วัดกลาง) ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย หลังทราบว่า ทางพระมหาดวงอำนาจ สิริมงคโล เจ้าอาวาสวัดสวรรคาราม(วัดกลาง) และ นายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสวรรคโลก ได้จัดตั้งศูนย์พักคอยกลุ่มสีเขียว ที่พักผู้ป่วยที่รอเตียงรักษา ป้องกันเชื้อแพร่กระจาย บริเวณอาคารศูนย์ปฎิบัติธรรมแห่งที่ 1 วัดสวรรคาราม โดยร่วมประชุมหารือเพื่อบริหารจัดการและดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์พักคอยในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก โดยจะใช้เป็นสถานที่กักตัวผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (กลุ่มสีเขียว) และผู้ป่วยที่ต้องการแยกกักตัวจากครอบครัวและชุมชน ผู้ป่วยที่รอเตียงหรือตกค้าง เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดจนเพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดสู่คนในครอบครัวและชุมชน 

           การจัดตั้งศูนย์พักคอย จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เทศบาลเมืองสวรรคโลก เข้าดำเนินการเฝ้าติดตามและประเมินอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ดูแลเรื่องความปลอดภัยในศูนย์พักคอยตลอด 24 ชั่วโมง

           พระมหาดวงอำนาจ สิริมงคโล เจ้าอาวาสวัดสวรรคาราม(วัดกลาง) เปิดเผยว่า สำหรับศูนย์ปฎิบัติธรรมสามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 40 เตียง แต่ถ้าสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังเพิ่มขึ้นซึ่งสามารถขยายพื้นที่เพิ่มเตียงได้อีกประมาณ 30 เตียง รวมเป็นทั้งหมด 70 เตียง ช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลได้ในภาวะวิกฤตแบบนี้

ภาพ/ข่าว พิเชษฐ เนตรบุตร